Stanislovas Riomeris

Vardas Stanislovas
Pavardė Riomeris
Gimimo data 1892 m.

Išsami biografija

Pagal Jolantos Širkaitės knygą „Dailininkai Römeriai“ (Vilnius, 2006, p. 184–185):

„Piešėjas mėgėjas, fotografas, 1892–1965. Izidoriaus Riomerio ir Celinos Pšeciševskytės sūnus, Sofijos Riomerienės vyro Eugenijaus jaunesnysis brolis. Gyveno Pagryžuvio dvare netoli Kelmės. Baigęs gimnaziją Vilniuje, mokėsi ūkininkų kursuose Varšuvoje, tarpukariu gyveno Vilniuje, dirbo oro pajėgose. Kaip lenkų armijos karininkas 1939 lietuvių buvo internuotas, 1940 perduotas bolševikams, kalintas įvairiose koncentracijos stovyklose, 1942 evakuotas į Iraką, kurį laiką dirbo Raudonajame Kryžiuje Kaire. 1947 apsigyveno Londone. Turėjo sukaupęs Riomerių giminės dailės kūrinų kolekciją. Egipto ir Anglijos fotografijas padovanojo Niujorko Metropoliteno muziejui. Piešė gamtos bei architektūros motyvus, giminės herbus, akvarele kopijavo giminės portretus.“

Mirė Anglijoje, Londone.