Vanda Juzefa Pazukaitė

Vardas Vanda Juzefa
Pavardė Pazukaitė
Profesija grafikas, mokytojas, tapytojas, pasipriešinimo okupacijai dalyvis, politinis kalinys
Gimimo data 1911-01-11

Išsami biografija

Grafikė. Gimė 1911 m. sausio 11 d. Rygoje, mirė 1989 m. gegužės 10 d. Floridoje (JAV); palaidota Monrealio kapinėse (Kanada).

1935–1940 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1942 m. įstojo į Vilniaus dailės akademiją.
1945–1947 m. Panevėžio mergaičių gimnazijos piešimo mokytoja.
Išraižė peizažų, aliejumi ir guašu nutapė paveikslų, apipavidalino knygų (Bronės Buivydytės „Po žilvičiais“, 1939 m.), sukūrė iliustracijų Kanados lietuvių savaitraščiui „Tėviškės žiburiai“.
Nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje.

1947 m. užmezgė ryšius su Algimanto apygardos partizanais, vasarą apipavidalino Aukštaitijos partizanų laikraščio „Partizanų kova“ numerius, antisovietinių eilėraščių rinkinį, nupiešė LSSR sovietinės inteligentijos karikatūrą, už tai buvo 1947 m. gruodžio 23 d. suimta. Kalinta LSSR MVD 1 kalėjime Vilniuje (Lukiškėse). 1948 m. kovo 19 d. Karinio tribunolo nuteista 25 m. lagerio ir 5 m. tremties. Išvežta į lagerį po 1949 m. lapkričio mėn., iki 1956 m. kalinta lageryje Abezėje, Komijos ASSR (SSRS). 1965 m. emigravo į Kanadą.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.