Danutė Mukienė

Vardas Danutė
Pavardė Mukienė
Mergautinė pavardė Ramonaitė
Slapyvardis Danguolė Želvytė; Konstantinas Prušinskas; Kazimieras Prušinskas; Jurga Palangytė; Jurgis Želvys; Albinas Mingėla
Profesija žurnalistas, redaktorius, muziejininkas
Gimimo data 1957-07-28

Išsami biografija

Žurnalistė, redaktorė, knygų sudarytoja, muziejininkė. Gimė 1957 m. liepos 28 d. Sriauptų kaime, Skuodo rajone. 1963–1975 m. mokėsi Skuodo rajono Lenkimų vidurinėje mokykloje. 1976–1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur 1984 m. įsigijo žurnalistės specialybę. 1975–1977, 1984–1990 m. dirbo Skuodo rajono laikraščio redakcijoje korespondente, skyriaus vedėja. 1977–1991 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Skuodo rajono radijo laidų atsakingąja redaktore.

1991 m. sukūrė ir pradėjo redaguoti periodinį informacinį kultūros ir švietimo laikraštį „A mon saka?“, kuris buvo pirmasis žemaičių tarme leidžiamas laikraštis Lietuvoje. Šį laikraštį redagavo iki 1993 m. lapkričio mėnesio.

1991–1993 m. dirbo „Palangos“ laikraščio skyriaus vedėja, redaktore, 1993 m. – Palangos miesto Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai.

Nuo 1993 m. – periodinio kultūros, mokslo ir švietimo žurnalo „Žemaičių žemė“ (reorganizuotas iš laikraščio „A mon sakā?“) redaktorė, sudarytoja.

1996–2004 m. vadovavo Žemaičių kultūros draugijos informaciniam kultūros centrui Vilniuje. 1998–2006 m. sukūrė ir įgyvendino 17 elektroninės leidybos projektų.

1998–2006 m. įgyvendino 11 kultūros-švietimo projektų, kurių svarbiausi tikslai buvo tyrinėti Lietuvos kultūrinio gyvenimo procesus ir paveldą, skleisti informaciją apie jį visuomenei.

1994–2006 m. parengė spaudai, sudarė, redagavo ir išleido 20 knygų.

1999 m. pradėjo dirbti redaktore Lietuvos dailės muziejuje. Nuo 2002 m. vadovauja muziejaus Skaitmeninių leidinių centrui. Lietuvos dailės muziejaus metraščio (nuo šeštosios knygos) sudarytoja.

Nuo 2004 m. visuomeniniais pagrindais vadovauja VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.

2006 m. apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už muziejininkystės darbus.

Šaltiniai

Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai, http://www.samogit.lt.