Tadas Adomonis

Vardas Tadas
Pavardė Adomonis
Profesija dailėtyrininkas, rašytojas, dėstytojas, docentas
Gimimo data 1910-02-22

Išsami biografija

1948–1956 m. Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas.
1949 m. Vilniaus universitete baigė dailės istoriją.
Nuo 1949 m. dėstė Lietuvos dailės institute, 1950–1976 m. Meno istorijos katedros vedėjas; 1963 m. docentas.
Tyrinėjo senąją Lietuvos dailę ir architektūrą, XX a. Lietuvos dailę.
Parašė istorinį romaną „Bedalių aušra“ (1933), apsakymų, monografijas „Vincas Grybas“ (1959, 1975), „Jonas Mikėnas“ (1969), pirmąją Lietuvos architektūros ir dailės istoriją (d. l, 1987, penktas sk. K. Čerbulėno; d. 2, 1997, su N. Adomonyte), straipsnių apie Vilniaus universiteto architektūros ir dailės katedras, IX–XVI a. ir XIX a. 2 pusės lietuvių dailę. Sudarė albumus „Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas“ (1960), „Taikomoji dekoratyvinė dailė“ (1965).
1967–1983 m. su kitais rengė tęstinį leidinį „Menotyra“.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vilniaus universitetas 1949 m.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.