Kazimieras Paulauskas

Vardas Kazimieras
Pavardė Paulauskas
Profesija tautodailininkas, mokytojas
Gimimo data 1906-06-11

Išsami biografija

Tautodailininkas, mokytojas, Tauragės garbės pilietis. Gimė 1906 liepos 11 d. Kretingos apskrities Darbėnų valsčiaus Grūšlaukės kaime, mirė 1998 m. spalio 4 d. Tauragėje.
Eidamas dvyliktus metus, jis sukūrė pirmąją medžio skulptūrėlę, kurią jo tėvelis įstatė į šv. Benedikto kryžiaus koplyčią Tūbausiuose, netoli Kretingos.
Baigęs klasikinę gimnaziją ir trimetę pedagoginę mokyklą, pedagoginį darbą pradėjo Tauragės apskrities Kaltinėnų valsčiaus Kalnėnų pradžios mokyklos vedėju.
1933 metais švietimo ministras K. Paulauską perkėlė į Tauragės miesto pradžios mokyklą Nr. 1, kur jam buvo patikėtos vedėjo pareigos. K. Paulauskas šiai mokyklai vadovavo iki santvarkos pakeitimo Lietuvoje. Jam vadovaujant buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, mokykla išaugo iki šešiametės, jai buvo suteiktas pavyzdingiausios mokyklos vardas.
Čia K. Paulauskas įkūrė moksleivių chorą, kuriame dainavo 80 vaikų. Choras koncertavo daugelyje vietų, taip pat ir Kaune, buvo pelnęs didelį pripažinimą.
Švietimo ministras, įvertindamas K. Paulausko nuopelnus mokyklai, 1939 m. vasario 16-osios proga jį apdovanojo Gedimino ordinu. 1935 m. Lietuvos Prezidentas už nuopelnus Lietuvai, už chorų organizavimą, jaunuomenės švietimą jam įteikė „Trijų liepsnų žymenį“.
K. Paulauskas, sekdamas savo tėvelio, garsaus Žemaitijos dievdirbio Juozapo Paulausko pavyzdžiu, didelę savo laisvalaikio dalį skyrė medžio drožiniams, kurių per gyvenimą sukūrė apie 1000.
1964 m. jis buvo priimtas į Lietuvos liaudies meistrų draugiją.
K. Paulauskas dirbo įvairius mažo gabarito koplytstulpius, kurie stovėjo Grūšlaukės parapijos teritorijoje, primindami žmonėms įvairius svarbesnius įvykius ir kančių vietas. Jis padarė mažo gabarito Preibo koplytstulpį, kurį žmonės vadino „Knygnešių kelskina“, taip pat koplytstulpį „Kražių skerdynėms atminti“, „1963 m. sukilimui atminti“.
Jo sukurtas šv. Jonas dabar eksponuojamas Kretingos muziejuje tarp daugelio jo tėvo darbų.
1996 m. Tauragės „Santakos“ muziejuje įvyko K. Paulausko medžio dirbinių paroda. Po jos savo vertingiausių drožinių kolekciją – 80 darbų – K. Paulauskas padovanojo
„Santakos“ muziejui.

 

Biografiją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro duomenų klasifikavimo specialistė Jurgita Komarovskytė.

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai 1939 m. – švietimo ministras, įvertindamas K. Paulausko nuopelnus mokyklai, vasario 16-osios proga jį apdovanojo Gedimino ordinu.
1935 m. – Lietuvos Prezidentas už nuopelnus Lietuvai, už chorų organizavimą, jaunuomenės švietimą jam įteikė „Trijų liepsnų žymenį“.

Šaltiniai

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Menininkai/K_Paulauskas.htm (žiūrėta 2012 05 04).