Antanas Bagdonas

Vardas Antanas
Pavardė Bagdonas
Profesija tautodailininkas
Gimimo data 1928-06-13

Išsami biografija

Tautodailininkas. Gimė 1928 m. birželio 13 d. Kelmėje.
Tauragėje gyveno ir kūrė nuo 1956 m. Pirmoji jo autorinė kūrybos paroda surengta 1958 m. Darbai yra eksponuoti daugiau negu 50-tyje kolektyvinių parodų, vykusių Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė mažosios skulptūros darbų, paminklų, koplytstulpių. A. Bagdonas – vienas iš Ablingos memorialo sukūrimo iniciatorių ir dalyvių. A. Bagdono iniciatyva sukurtas Tauragės Jūros krantinės ansamblis, pagal jo projektus atkurti paminklai Tauragėje Šaulių sąjungos įkūrėjui V. Pūtviui-Putvinskiui, Varpininkui V. Kudirkai, suprojektuotas ir pastatytas paminklas Nepriklausomos Lietuvos kariams Tauragės senosiose kapinėse. A. Bagdonas – paminklo žydų genocido aukoms atminti Antšunijos kaime, M. Mažvydo ir M. Liuterio skulptūrų evangelikų liuteronų bažnyčios fasado nišose autorius. Jis suprojektavo ir paminklus, pastatytus Lietuvos savanoriui Pranui Litvinui, Lietuvos savanoriui, vyr. leitenantui Leonui Kybartui, paminklą stalinizmo aukoms atminti Tauragės katalikų bažnyčios šventoriuje. A. Bagdono sukurtomis šventųjų skulptūromis papuošta nemažai bažnyčių altorių.
2001 m. A. Bagdonas išleido atsiminimų knygą „Žmogui reikia grožio“.

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai Be daugybės garbės ir padėkos raštų, kuriais įvairiomis progomis buvo įvertintas A. Bagdono darbas, jam suteiktas ir Tauragės garbės piliečio vardas.
Už paminklą žydų genocido aukoms atminti jis 1995 m. apdovanotas Lietuvos Prezidento padėkos raštu, 70-ųjų gimimo metinių proga – jubiliejiniu Lietuvos Sąjūdžio medaliu.

Šaltiniai

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Bagdonas.htm (žiūrėta 2014 m. vasario 7 d.).