Juozas Balčikonis

Vardas Juozas
Pavardė Balčikonis
Profesija visuomenės veikėjas, kalbininkas, vertėjas, pedagogas, mokslininkas, tyrinėtojas
Gimimo data 1885-03-24

Išsami biografija

Mokslo ir visuomenės veikėjas, kalbininkas, vertėjas, pedagogas, profesorius. Gimė 1885 m. kovo 24 d. Ėriškiuose (Ramygalos vls., dab. Panevėžio r.), mirė 1969 m. vasario 5 d. Vilniuje. Palaidotas Ėriškiuose (Panevėžio r.).

1911 m. baigė Sankt Peterburgo universitetą.

A. Šachmatovo, A. Sobolevskio, E. Volterio mokinys.

1918–1920 m. Panevėžio gimnazijos, 1920–1924 m. Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius.

1924–1930 m. dėstė Lietuvos universitete, 1931 m. – Vytauto Didžiojo universitete, 1944–1960 m. – Vilniaus universitete; 1944–1950 m. Lietuvių kalbos katedros vedėjas; profesorius (1944).

1944–1952 m. Lietuvių kalbos instituto direktorius.

Daugiausia nusipelnė lietuvių leksikografijai. Perėmęs K. Būgos kartoteką (apie 617 500 lapelių) organizavo žodyno rengimą ir žodžių rinkimo darbą (1930–1952 „Lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiasis redaktorius). Užrašė keliolika tūkstančių žodžių.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (1954) vienas redaktorių.

Parengė J. Jablonskio „Raštus“ (5 t. 1932–1936), M. Valančiaus „Raštus“ (1931), fotografuotinį „1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmo“ leidimą (1939).

Išvertė J. Ostrebskio „Lietuvių kalbos gramatiką“.

redagavo (su J. Kruopu ir B. Larinu) D. Kleino lietuvių kalbos gramatiką („Pirmoji lietuvių kalbos gramatika“ 1957).

Rinko Lietuvos vietovardžius (1959 parašė studiją apie lietuviškus vietovardžius, kilusius iš upių ir ežerų vardų), tautosaką („Druskininkų dainos“ 1972).

Bendrinės lietuvių kalbos formavimuisi ir norminimui reikšminga J. Balčikonio veikla ir vertimai (išvertė brolių Grimmų, H. C. Anderseno, W. Hauffo, C. Perrault pasakų, arabų pasakas „Tūkstantis ir viena naktis“, J. Verne'o, J. Swifto kūrinių).

Parašė biografinių straipsnių apie J. Jablonskį, K. Jaunių, K. Būgą ir kitus lietuvių bei rusų kalbininkus.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.