Juozapas Balzukevičius

Vardas Juozapas
Pavardė Balzukevičius
Profesija tapytojas, pedagogas
Gimimo data 1867-04-01

Išsami biografija

Tapytojas. Gimė 1867 m. balandžio 1 d. Vilniuje, mirė 1915 m. vasario 11 d. ten pat. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

Vincento Balzukevičiaus sūnus, Boleslovo Balzukevičiaus ir Liucijos Balzukevičiūtės brolis.
Dailės mokėsi I. Trutnevo piešimo mokykloje Vilniuje. 1883–1893 m. studijavo Sankt Peterburgo dailės akademijoje. Mokytojavo Čerepoveco gimnazijoje (Rusija), nu o1897 m. dėstė J. Montvilos įsteigtoje mokykloje Vilniuje, nuo 1912 m. jai vadovavo.
Buvo Vilniaus dailės draugijos narys.
Sukūrė daug religinės tematikos paveikslų bažnyčioms (Vilniaus Šv. Rapolo), buitinių kompozicijų, peizažų („Per rugių lauką“, 1895), portretų.
Aliejumi ir akvarele nutapė Vilniaus vaizdų. Piešė plunksna, pastele, restauravo paveikslų. Kūrinių precizišką, akademistinę raišką švelnina impresionizmo bruožai.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Juozas Balzukevičius
Józef Bałzukiewicz
Juzef Balzukiewicz

Kultūrinė terpė

Lietuvių, lenkų.

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.