Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Parkas

  Parkas, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 • Tikėjimo simboliai

  Tikėjimo simboliai, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 • Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila

  Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas

  Smulkiu meistrišku štrichu, modeliuojančiu apimtis, sukurta daugiafigūrinė kompozicija. Ji vaizduoja Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Jogailą (apie 1351–1434), nugalėjusį Teutonų (kryžiuočių) ordiną Žalgirio mūšyje. Kompozicijos dešinėje dailininkas pavaizdavo svarbiausiąjį momentą, kada paminama kryžiuočių vėliava, o nugalėtas priešų kariuomenės vadas suklumpa prieš raitą Jogailą, nors tolumoje dar tebevyksta įnirtingi mūšiai. Raižinio piešinys kruopštus, detalus, tačiau portetinė personažų charakteristika neišryškinta, neindividualizuota.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Antimensijus

  Antimensijus, XVIII a. pab.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas, Pranciškus Smuglevičius

  Antimensijus (gr. antiminsion – atstojantis altorių) – tai nedidelė šilkinė ar drobinė staltiesėlė, kurioje išsiuvinėti ar grafiniu būdu atspausti Kristaus, nuimto nuo kryžiaus ar paguldyto karste, ir keturių evangelistų atvaizdai. Naudojamas stačiatikių ir unitų liturgijoje, laikomas ant altoriaus Švč. Sakramentui padėti. Daugiafigūrinės kompozicijos centre vaizduojama nuimto nuo kryžiaus ir paguldyto ant drobulės Kristaus apraudojimo scena: po kryžiumi su Kristaus kankinimo įrankiais ties Jėzaus kūnu palinkusi Švč. Mergelė Marija, aukštyn iškeltomis rankomis. Ją supa gedintys šventieji. Kompozicijos kampuose barokiniuose kartušuose įkomponuoti keturių evangelistų atvaizdai. Antimensijaus kompozicija harmoninga, subalansuota, raižysena kietoka, nelanksti. Dailėtyrininko Vlado Drėmos nuomone, šis antimensijus (kaip ir keletas kitų, saugomų LDM) sukurtas pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinį.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Antimensijus

  Antimensijus, 1800 m.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas, Pranciškus Smuglevičius

  Antimensijus (gr. antiminsion – atstojantis altorių) – tai nedidelė šilkinė ar drobinė staltiesėlė, kurioje išsiuvinėti ar grafiniu būdu atspausti Kristaus, nuimto nuo kryžiaus ar paguldyto karste, ir keturių evangelistų atvaizdai. Naudojamas stačiatikių ir unitų liturgijoje, laikomas ant altoriaus Švč. Sakramentui padėti. Daugiafigūrinės kompozicijos centre , pusapvalėje arkoje, vaizduojama nuimto nuo kryžiaus ir guldomo į karstą Kristaus apraudojimo scena. Už karsto su Kristaus kūnu po kryžiumi įkomponuota gedinti Švč. Mergelė Marija ir ją guodžiančios šventosios moterys. Kompozicijos apačioje, abiejose pusėse įkomponuoti keturių evangelistų ir jų simbolių atvaizdai: kairėje: - šv. Matas su angelu ir šv. Morkus su liūtu, dešinėje - šv. Jonas su ereliu bei šv. Lukas su jaučiu. Antimensijaus kompozicija harmoninga, subalansuota, piešinys gyvas, išraiškingas, raižysena gana lanksti. Dailėtyrininko Vlado Drėmos nuomone, šis antimensijus (kaip ir keletas kitų, saugomų LDM) sukurtas pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinį.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi ir šv. Ona

  Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi ir šv. Ona, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
  Skoningame ornamentiniame apvade įkomponuotas religinių skaitinių tekstas apie Švč. Mergelę Mariją, Kūdikėlį Jėzų ir šv. Oną. Virš teksto patalpinta iliustracija, vaizduojanti sėdinčius minėtus šventuosius, nutviekstus dangiškos šviesos spindulių. Raižinys apibendrinto piešinio, sukurtas susikertančiu tvirtu, kiek nelanksčiu štrichu.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Muzikos pamoka

  Muzikos pamoka, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
  Plona kontūrine linija sukurta scena vaizduoja muzikos dėstytoją, aiškinantį studentams teorinius dainavimo pagrindus. Tai Nyderlanduose ir Londone populiarus A. Chorono sukurtas metodas, propaguojamas I. H. Meeso. Paaiškinamieji tekstai nurodo scenos dalyvius. Piešinys laisvas, perteikta gyva susirinkusių klausytojų reakcija.

  Aprašė Regina Urbonienė
 • Trys kankiniai

  Trys kankiniai, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 • Vyskupo Jeronimo Stroinovskio antkapis

  Vyskupo Jeronimo Stroinovskio antkapis, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 • Vaza su apeigų Dionizo garbei scenomis

  Vaza su apeigų Dionizo garbei scenomis, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 • Angeliuko galva

  Angeliuko galva, XIX a. I p.

  Nežinomas XIX a. I p. dailininkas
 • Švč. Mergelė Marija Nekaltojo Prasidėjimo
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3