Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Šv. Antanas Paduvietis

  Šv. Antanas Paduvietis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Antanas pavaizduotas stovintis kairėje kompozicijos pusėje. Dešinė ranka padėta ant krūtinės, kairėje rankoje – monstrancija. Šventasis vilki rudu abitu, liemuo sujuostas šviesia virve. Veidas didelis, apibendrintų bruožų, ant galvos tonzūra, aplink ją – geltona aureolė. Apatiniame kampe komponuota bažnytėlė su kryželiu. Raižinio dešinėje priešais šventąjį klūpo rudas asilas, už jo matosi žmogaus maldai suglaustomis rankomis figūra. Viršuje – dideli mėlyni debesų kamuoliai. Dešinėje pusėje šviečia nedidelė Dievo Apvaizdos akis. Raižinio apačioje užrašas: „S ANTONIUS PADVAA:”. Kūrinio plastika išraiškinga, monumentali, forma apibendrinta.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Švč. Mergelės Marijos karūnavimas

  Švč. Mergelės Marijos karūnavimas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos dešinėje pavaizduotas ant mėlynų, rožinių, oranžinių, geltonų debesų kamuolių sėdintis Dievas Tėvas, kairėje – Kristus. Tarp jų komponuojama stovinti Švč. Mergelė Marija. Tėvas kairėje rankoje laiko skeptrą, atremtą į žemės rutulį. Dešine ranka jis prilaiko karūną, pakeltą virš Marijos galvos. Kristus nuleistoje dešinėje rankoje laiko skeptrą, kaire karūną. Jų kūnus apgaubia rožiniai apsiaustai. Viršuje viduryje ovalios formos geltoname fone sklendi balandis – Šventoji Dvasia. Į šonus sklinda mėlyni, oranžiniai, geltoni spinduliai, komponuotos sparnuotų angeliukų galvutės. Kristaus ir Marijos galvas supa aureolės, Dievo Tėvo – trikampis. Raižinio apačioje užrašas: „OBRAZ SWIeNTY TROCI”. Kūrinys sukurtas pagal profesionalaus dailininko sukomponuotą kompoziciją.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. arkangelas Mykolas

  Šv. arkangelas Mykolas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. arkangelas Mykolas vaizduojamas stovintis ant debesų pamynęs šėtoną, kurio viršutinė kūno dalis – žmogaus, nuo liemens - žalčio. Kairėje rankoje angelas laiko svarstykles su maža figūrėle, dešinėje – kardą. Jis vilki oranžiniais šarvais, pečius gaubia rausvas apsiaustas, nugaroje išskleisti sparnai. Ant galvos šalmas, aplink galvą – aureolė. Raižinio viršuje užrašas: „OBRAZ SWIETEGO MICHAŁA ARCHANPO”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Loreto Švč. Mergelė Marija

  Loreto Švč. Mergelė Marija, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Vaizduojama vienas iš labiausiai gerbiamų Švč. Mergelės Marijos atvaizdų. Dievo Motina komponuojama stovinti su sėdinčiu ant kairės rankos Kūdikiu. Dešinėje rankoje ji lako skeptrą. Ant galvos karūna. Figūrą apgaubia platėjantis rūbas, kurį puošia vingiuotų šakelių ir gėlių raštai. Abipus Marijos pakabinti žibintai. Figūra įkomponuota į rausvų ir geltonų rožių su mėlynai pilkais lapeliais vainiką. Kampuose ir šonų viduriuose išraižyti segmentinių žvaigždžių ketvirčiai. Raižinio viduryje užrašas: „SANCTA / MARIA LAURE / TANA”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Jėzus Nazarietis

  Jėzus Nazarietis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Jėzus pavaizduotas stovintis kompozicijos viduryje, aprėmintas oranžine arka. Jis vilki violetiniu drabužiu, ant kaklo kabo baltas su raudonu kryželiu škaplierius, žemyn nukarusi virvė. Rankos nuleistos ir suglaustos prie liemens. Ilgi rudi plaukai aprėmina veidą, ant galvos šviesus erškėčių vainikas, aplink oranžinė aureolė su geltonu spindulių pakraščiu. Fonas dusliai žalias, šonuose pakabinti du dideli žibintai. Po Jėzaus kojomis išsiskiria oranžinė su juodais brūkšneliais stačiakampė plokštuma. Apačioje neišskaitomas užrašas „IBRAZ RIA SOINSEIE”. Raižinio struktūra monumentali, primityvi, originalių spalvų.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Petronėlė

  Šv. Petronėlė, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Petronėlė pavaizduota stovinti mėlyno dangaus fone. Šventoji vilki žalia suknele, apsigobusi tamsiai rožiniu apsiaustu. Drabužių klostės banguotos, plačiai išskleistos. Kairėje rankoje ji laiko žydinčią leliją, dešinėje – atskleistą knygą. Veidas trimis ketvirčiais pasuktas į kairę, ant galvos – gėlių vainikas, aplink geltona aureolė su spinduliais. Prie šventosios kojų padėtos gėlės ir kardas. Už figūros antrame plane pavaizduota bažnyčia, rūmai. Kairėje komponuotas angelas, pakeltoje rankoje laikantis karūną. Jo priekį uždengia ovalus geltonas skydas su Kristaus monograma HIS. Viršuje kairiajame kampe matosi debesis, angelo galvutė ir šešiakampė žvaigždė. Apačioje užrašas: „S, PETRONELA VM”. Raižinys aprėmintas geometriniu ornamentu, kurį sudaro sujungtos elipsės.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Trys Karaliai garbina Kūdikėlį Jėzų

  Trys Karaliai garbina Kūdikėlį Jėzų, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos dešinėje pavaizduota ant pakylos sėdinti Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi ant kelių. Už jos stovi palinkęs į priekį šv. Juozapas. Pirmame plane priešais Kūdikėlį Jėzų ant kelių klūpo karalius su indu rankoje. Už jo komponuoti du karaliai, palinkę į Marijos pusę, žiūrintys į Kūdikėlį. Šiek tiek toliau matosi kupranugario galva. Raižinio skersinių ruoželių fone komponuota septyniakampė žvaigždė, kurios viduryje išsiskiria Dievo Apvaizdos akis. Apačioje užrašas neišskaitomas. Ilgas vienodas štrichas modeliuoja formas, drabužių klostes. Raižinys sukurtas pagal profesionalaus dailininko kūrinį.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Kristus tarp kankinimo įrankių

  Kristus tarp kankinimo įrankių, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje pavaizduotas ant juodo kryžiaus klūpantis Jėzus, prie kūtinės maldai suglaustomis rankomis. Figūra pasukta į dešinę, vaizduojama trimis ketvirčiais, truputį palenkta galva. Ant jos didelis erškėčių vainikas su spygliais. Galvą supa didelis, apvalus subrūkšniuotas nimbas. Veidą aprėmina šonuose rantyti plaukai, kurie siekia pečius. Apvalios perizonijaus klostės išryškina klubus. Kūnas aptaškytas kraujo lašais. Iš abiejų figūros pusių komponuoti Jėzaus kankinimo įrankiai. Kairėje pusėje išsiskiria kopėčios ir ąsotis, dešinėje ant kolonos komponuotas gaidys, šalia padėtos replės ir plaktukas. Prie kryžiaus kauliukai, ant kryžiaus – ietis, kartis su acto kempine. Viršuje kampuose debesų kamuoliai. Piešinys deformuotas, primityvus, plastika raiški, monumentali. Raižinio apačioje užrašas: „OBRAZ PANA IEZUSA”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šventoji Šeima

  Šventoji Šeima, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijoje pavaizduota Švč. Mergelė Marija ir šv. Juozapas. Abi figūros trimis ketvirčiais pasisukusios į centrą. Viduryje tarp jų stovi mažas Jėzus, pasisukęs į kairę. Marija kaire ranka laiko Jėzaus ranką, dešine prilaiko apsiausto skverną. Jėzus kairėje rankoje laiko lazdelę. Šv. Juozapo rankoje skaistybės simbolis – lelijos šakelė. Figūrų galvas supa aureolės. Viršuje virš Jėzaus komponuota Šventoji Dvasia balandžio pavidalu, virš jos debesyse vaizduojamas išskleistomis rankomis Dievas Tėvas su spindulių aureole. Raižinio apačioje įrašas: „MARIA IeZUS IOSeF”. Raižinys liaudiškos stilistikos, sukurtas pasimokiusio raižytojo pagal profesionalaus kūrinio kompoziciją.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimieras, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Kazimieras vaizduojamas visu ūgiu geltoname fone, stovintis kompozicijos viduryje. Kojos ir rankos plačiai išskleistos. Dešinėje rankoje jis laiko kryžių, kairėje skaistybės simbolį – leliją. Šventasis vilki tamsiai rožinę karališką mantiją, pamuštą batu su mėlynais pluošteliais kailiu. Šventojo veidas jaunas, jį aprėmina rausvi iki pečių plaukai. Ant galvos kunigaikščio karūna, aplink – oranžinė dantukų aureolė. Kairėje apačioje matosi bažnyčia, dešinėje koplyčios fragmentas. Žemės juosta – pilkai žalia. Fone išsiskiria oranžinės, mėlynos žvaigždės. Viršuje užrašas: „S CASIMYRUS”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Ona moko Švč. Mergelę Mariją skaityti

  Šv. Ona moko Švč. Mergelę Mariją skaityti, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Ona pavaizduota sėdinti su atversta knyga ant kelių pilkai juodame fone. Kairėje stovi prie knygos palinkusi Marija. Šv. Ona vilki mėlyna suknele su gilia iškirpte, šoną apsigobusi tamsiai rožiniu apsiaustu, ant galvos nugaroje surišta mėlyna drobulė. Marijos suknelę puošia geltoni žiedeliai, žalios šakelės. Figūrų galvas supa spindulių aureolės. Aplink Marijos galvą PENKIOS GELTONOS žvaigždutės. Dešiniajame apatiniame kampe komponuota pintinė, kurią uždengia balta drobulė ir oranžinių gėlių šakelių krūmas. Viršutiniuose kampuose – angelų galvutės. Apačioje užrašas: „S ANA”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Ona pati trečioji

  Šv. Ona pati trečioji, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Ona pavaizduota sėdinti krėsle kairėje, Švč. Mergelė Marija – dešinėje. Tarp jų viduryje įkomponuotas Kūdikis Jėzus, laikantis dešinėje rankoje žemės rutulį. Kairiąja ranka jį laiminantis. Figūras apgaubia sunkūs mėlyni apsiaustai. Galvas supa šviesiai rudos aureolės su juodu ir geltonu pakraščiu. Viršuje mėlyname fone plevena Šventosios Dvasios balandis, kampuose – geltoni debesėliai. Apačioje neišskaitomas užrašas. Kompozicija monumentali, figūrų plastika raiški, deformuota.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 7