Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Šv. Petras ir Povilas

  Šv. Petras ir Povilas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Petras ir Povilas pavaizduoti prie bažnyčios su trim kupolais juodų durų. Šventieji komponuojami trimis ketvirčiais pasisukę į vidurį. Šv. Petras pakeltoje dešinėje rankoje laiko raktus, kairė ranka priglausta prie liemens. Šv. Povilas pavaizduotas su kardu ir knyga. Šventųjų pečius dengia juodos, papuoštos šviesiomis riestomis šakelėmis kapos. Dangaus skliaute mirga žvaigždutės. Raižinio apačioje užrašas: „S PIO A I PAWLA W:”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Švč. Jėzaus kraujo išsiliejimo stebuklas

  Švč. Jėzaus kraujo išsiliejimo stebuklas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje baltos drobulės fone pavaizduota nukryžiuoto Jėzaus figūra. Galva palenkta į dešinę, veidas taisyklingų bruožų. Ant galvos erškėčių vainikas, aplink galvą – spindulių aureolė. Kūnas aptaškytas kraujo lašais. Perizonijus perrištas priekyje. Apačioje kairėje pavaizduota apversta taurė. Iš jos tekančios srovelės siekia Jėzaus kojas. Abipus figūros sukomponuotos srovelės užsibaigia Jėzaus su erškėčių vainiku veido atvaizdu. Dešinėje pusėje išsiskiria penki veidai, kairėje – šeši. Raižinio apačioje užrašas: „PRAWDZIWE WYLANIE S KIE / LICHA KRFI PRZENAYS: 1831”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Antanas

  Šv. Antanas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kūrinyje šv. Antanas vaizduojamas stovintis. Šventasis vilki pranciškonų abitu, kurį puošia gėlių raštai. Figūra trimis ketvirčiais pasukta į kairę. Dešinėje rankoje jis laiko knygą ant kurios sėdi ir Kūdikėlis Jėzus, kairėje – leliją. Jėzus dešinėje rankoje laiko karališkos valdžios simbolį – žemės rutulį, o kaire laimina. Figūrų galvas supa apvalios aureolės su spinduliais. Kompozicijos dešinėje matosi bažnyčia, kairėje – medis. Šventąjį aprėmina juodas arkos formos rėmas ant kurio pakabinti votai su akimis, rankomis, širdelėmis. Raižinio apačioje užrašas: „CUDOWNY OBRAZ S / ZIAWION Z NA GUZE RAD ROKU P. 1662”. Raižinio apačioje komponuota šviesi juosta, kurioje išraižytos lelijos ir roželės. Raižinio kampuose išsiskiria roželės.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Krepšys su gėlėmis

  Krepšys su gėlėmis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje pavaizduotas krepšelis su juodomis riestomis ąselėmis. Krepšelyje įstatytos juodos šakelės su žydinčiomis rožėmis, kurios užpildo visą raižinio plokštumą.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Nukryžiuotasis

  Nukryžiuotasis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje arkoje tarp kolonų komponuotas kryžius su Nukryžiuotuoju. Jo papėdėje pavaizduoti kryžmiškai sudėti kaulai su kaukole. Kryžiaus kairėje pusėje stovi Švč. Mergelė Marija, dešinėje šv. evangelistas Jonas. Figūros pasisukusios į kryžių. Marijos galva nuleista, figūrą apgaubia sunkus apsiaustas. Šv. Jonas pavaizduotas šonu, rankos sunertos, žvilgsnis nukreiptas į viršų. Kalnų peizažo fone vaizduojamas pranašas Mozė, ant stulpo iškeltas varinis žaltys, ant žemės guli žmonės. Simbolines figūras matome sėdinčias ant kolonų kapitelių. Raižinys apvestas sujungtų rombų rėmeliu. Viršuje užrašas neišskaitomas.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Anupras Atsiskyrėlis

  Šv. Anupras Atsiskyrėlis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Anupras Atsiskyrėlis pavaizduotas klūpantis, trimis ketvirčiais pasisukęs į dešinę. Rankos išskleistos, sulenktos ir pakeltos į viršų.. Šventasis - nuogas, klubus juosia lapų vainikas. Priekyje išsiskiria ilga bangelėmis vingiuojanti barzda. Šviesūs žemės kauburėliai paryškinti juodomis šakelėmis. Ant žemės padėta atskleista knyga. Gilumoje ant kalnelio iškyla juodas kryžius, auga medelis. Raižinio viršuje vaizduojami du angelai. Dešinėje tarp debesų komponuotas angelas rankoje laiko taurę su Ostija. Kitas angelas rankose, ištiestose virš šventojo galvos, laiko karūną ir skeptrą. Apačioje neišskaitomas užrašas.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Išvarymas iš rojaus

  Išvarymas iš rojaus, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kūrinio kompozicija padalyta į dvi dalis, kuriuose vaizduojamos scenos iš Senojo Testamento. Kairėje matome stovintį Dievą Tėvą su karūna ant galvos ir aureole. Šalia jo prie medžio stovi Adomas ir Ieva. Prie vešlaus medžio komponuotas povas ir gulintis jautis. Dešinėje gundymo scenoje pavaizduota obelis - gero ir pikto pažinimo medis, kurio kamieną apsivijęs žaltys. Abipus medžio stovi Adomas ir Ieva, kuri rankoje laiko obuolį ir jį duoda Adomui. Kompozicijos apatinėje dalyje kairėje Kainas kasa žemę. Šalia matome sceną, kurioje Kainas užmuša savo brolį Abelį. Dešinėje kompozicijoje pavaizduotas prie namo pavidalo laivo sėdintis Nojus. Į priekį ištiesta ranka jis gena į laivą gyvulius ir paukščius.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Mariazelio Švč. Mergelė Marija

  Mariazelio Švč. Mergelė Marija, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Švč Mergelė Marija pavaizduota stovinti, pasisukusi į kairę. Ji vilki platėjantį apsiaustą, papuoštą skrituliukais, lankelių juostele. Kaire ranka laiko Kūdikį, dešinėje rankoje – skeptras. Jėzus dešine ranka laimina, kitoje laiko žemės rutulį su kryželiu. Figūrų galvas puošia karūnos. Jas supa šviesi ovalo formos aureolė. Pakraščiuose debesų kamuoliai, subrūkšniuoti smulkiais spinduliais. Viršuje užrašas: „S MARIA ZELENSIS”. Raižinio apačioje kampuose komponuotos Kristaus IHS ir Marijos MRA monogramos. Tarp jų pavaizduota juoda pėda.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Dievo Motina su Kūdikiu

  Dievo Motina su Kūdikiu, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Rudame paveikslo fone iki pusės komponuojama Dievo Motina, glaudžianti prie krūtinės miegantį Kūdikį Jėzų. Figūrų galvos suglaustos, sukurta švelni nuotaika. Raudono Marijos rūbo ruda apykaklė apvali, smulkiai suklostyta. Kompoziciją aprėmina iš gėlių sukomponuotas rėmas. Tarp žiedų išsiskiria baltos lelijos, raudonos tulpės, rausvos rožės. Paveikslo piešinys profesionalus, tapyta niuansuota, vyrauja rudos ir raudonos spalvų deriniai. Paveikslas nutapytas pagal žinomo Pažaislio „Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu” atvaizdą.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Marijos ir Juozapo sužadėtuvės

  Marijos ir Juozapo sužadėtuvės, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Kompozicija nutapyta veidrodyje, kuris įstatytas į baltą profiliuotą, gėlytėmis papuoštą medinį rėmelį. Paveikslo viduryje stovi vyriausias žydų kunigas, laiminantis suglaustas Marijos ir Juozapo rankas. Marija vaizduojama klūpanti kairėje, Juozapas – dešinėje. Vyrauja raudonos, mėlynos, pilkos spalvų deriniai. Tapyba dekoratyvi, detalės smulkiau ištapytos. Vienas retesnių liaudiškos tapybos veidrodyje kūrinių.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Dvylika šventųjų paveikslėlių

  Dvylika šventųjų paveikslėlių, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo dvylikos nedidelių lentelių. Kompoziciją sudaro dvylika paveikslėlių, kuriuose vaizduojami skirtingi šventieji. Viršutinės juostos kairėje pusėje vaizduojamas „Šv. Pranciškus”. Šventasis komponuotas stovintis, apkabinęs ant kryžiaus nukryžiuotą Jėzaus kūną. Apačioje užrašas: „SWIETY FRANCISZEK”. Antrame kūrinyje matome stovintį šv. Antaną Paduvietį su Kūdikiu ant dešinės rankos. Apačioje užrašas: „S. ANTONI Z PADWIE.” Trečiame kūrinyje matome vyskupą šv. Mikalojų su mitra ant galvos, pastoralu dešinėje rankoje. Apačioje užrašas; „SWIETI MIKOLAY.”. Ketvirtame kūrinyje matome klūpantį prieš Nukryžiuotąjį šv. Pranciškų. Jis vilki rudu pranciškonų abitu. Užrašas neišskaitomas. Antroje juostoje kairėje vaizduojamas šv. Sebastijonas, kurio kūnas persmeigtas strėlėmis. Apačioje užrašas: „SWIETY SEBASTYAN”. Šeštame paveikslėlyje ovale įkomponuota Dievo Motina su Kūdikiu. Septintame matome stovinčią šv. Agnietę su palmės šakele nuleistoje rankoje. Apačioje užrašas: „SWIETA AGNIESZKA.”. Aštuntame – Nukryžiavimo scena. Trečioje juostoje kairėje aštuoniakampyje vaizduojama Dievo Motina su Kūdikiu. Apačioje užrašas: „MATER AMABILIS”. Dešimtame matome šv. Valentiną. Apačioje užrašas: „SWIETY WALENTY”. Vienuoliktame – šv. Kristoforą su Jėzumi ant peties. Apačioje užrašas: „SWIETY KRZYSTOF”. Dvyliktame – šv. Elena su kryžiumi. Užrašas neišskaitomas.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Keturi šventųjų paveikslėliai

  Keturi šventųjų paveikslėliai, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompoziciją sudaro keturi paveikslėliai, kuriuose vaizduojami skirtingi šventieji. Viršutinės juostos kairėje vaizduojamas Jėzus Kristus – Pasaulio Išganytojas. Jis komponuojamas iki juosmens, kairėje rankoje laikantis žemės rutulį su kryželiu viršuje, dešine ranka laimina. Pakraščiuose kabo surištos užuolaidos. Viršuje užrašas: „SALVATOR MUNDI”. Antrajame raižinyje pavaizduota Švč. Mergelė Marija iki pusės, ant kairės rankos laikanti Kūdikį. Figūrų galvas karūnuoja karūnos, aplink komponuotos didelės aureolės. Kompozicijos šonuose kabo surištos raudonos užuolaidos. Apatinės juostos kairėje pavaizduotas šv. evangelistas Jonas. Figūra komponuota iki klubų, pasisukusi į dešinę pusę. Rankose šventasis laiko atverstą knygą ir plunksną. Aplink galvą – aureolė. Šonuose kabo sutrauktos užuolaidos. Apačioje užrašas: „SANCTUS IOANNES”. Ketvirtame kūrinyje komponuota Sopulingoji Dievo Motina. Figūra išsiskiria juodame fone. Marija pavaizduota klūpanti, pasisukusi į kairę, palinkusi, rankos maldingai suglaustos prie krūtinės. Ji vilki balta suknele, apsigobusi šviesiai mėlynu apsiaustu, kurio pamušalas žalias. Į krūtinę įsmeigti septyni dideli kalavijai. Šonuose kabo surištos sunkios geltonos, žalios užuolaidos, papuoštos kuteliais. Apačioje užrašas: „MATER DOLOROSA”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 7