Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Švč. Mergelės Marijos karūnavimas

  Švč. Mergelės Marijos karūnavimas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Ant kamuolinių debesų iki pusės vaizduojama trijų figūrų kompozicija. Dešinėje pusėje komponuotas Kristus su juodu kryžiumi. Kairėje – Dievas Tėvas su skeptru. Abi figūros vaizduojamos trimis ketvirčiais pasuktos į centrą. Rankose jie laiko karūną, pakeltą virš Švč. Mergelė Marijos, kuri įkomponuota tarp jų, galvos. Marijos galva pasukta į kairę, dešinė ranka nuleista žemyn, kairė padėta ant krūtinės. Ji pavaizduota vienplauke, pečius gaubia ornamentuota skraistė. Debesyse sklendi Šventoji Dvasia balandžio pavidalu, kampuose – debesų kamuoliai. Apačioje įrašas: „W S K”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Mikalojus

  Šv. Mikalojus, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Mikalojus pavaizduotas stovintis vyskupo apranga. Pečius gaubia šakelių raštais papuošta kapa. Ant galvos – karūna, kurią supa aureolė. Šventasis dešine ranka laimina apačioje kairėje kubile sėdinčias figūrėles. Raižinio apačioje dešinėje komponuota klūpanti pamaldžiai sudėtomis rankomis figūra ir gyvulėliai. Abipus šventojo matome barokinių formų bažnytėles. Debesyse komponuota Švč. Mergelė Marija, kairėje – Kristus su knyga. Raižinio apačioje užrašas: „O S MIKOEAYA CODOSTORCA”. Kompoziciją aprėmina vingelės su žiedeliu ornamentas.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Mikalojus

  Šv. Mikalojus, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Mikalojus pavaizduotas stovintis šalia kubilo, kuriame sėdi trys figūrėlės. Šventasis vilki vyskupo drabužiais. Pečius gaubia violetinė kapa, ant galvos - violetinė mitra, ją supa aureolė. Šventasis kairėje rankoje laiko pastoralą ir knygą su kriauklėmis – keliautojų simbolis. Dešine ranka laimina skęstančias figūrėles. Tolumoje matome rudas bažnyčias su barokiniais bokštais. Viršuje kairėje užrašas: „SANCTUS / NICOLAUS”. Apačioje monograma: „E W”. Kompoziciją aprėmina platus oranžinis tinklelis su žaliomis šakelėmis ir mėlynų, violetinių gėlių žiedais.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Okulicų Dievo Motina

  Okulicų Dievo Motina, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje iki kelių komponuota Dievo Motina. Kairėje rankoje ji laiko Kūdikį, dešinėje - skeptrą. Kūdikis dešine ranka laimina, kairėje laiko žemės rutulį. Marija vilki plačiomis rankovėmis suknele. Ji – vienplaukė, galvą ir šonus gaubia plačiai išskleista skraistė, kurios pakraščius puošia vingiuoti nėriniai, priekyje – kaspinai su įkomponuotais dideliais žiedais. Ant galvos karūna, kurią prilaiko šonuose komponuoti angelai. Aplink karūną šviesi aureolė.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Okulicų Švč. Mergelė Marija

  Okulicų Švč. Mergelė Marija, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Švč. Dievo Motina vaizduojama iki pusės juodame fone. Jos drabužis violetinis, papuoštas juodomis gėlytėmis. Marija kaire ranka apglėbusi Kūdikį Jėzų, dešinę ranką padėjusi ant krūtinės. Jos išlenktą karūną šonuose laiko du angelai. Aplink galvą – šviesi su oranžiniais trikampėliais pakraštyje aureolė. Jėzus kairėje rankoje laiko knygą, o dešine laimina. Virš Dievo Motinos karūnos komponuotas raudonas kaspinas su užrašu: „OBRAZ PMARIEI OKULICZKEY”. Raižinį aprėmina platus rėmas su stilizuotais žiedais ir juoda pėda apačioje.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Petras ir Povilas

  Šv. Petras ir Povilas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Petras ir Povilas pavaizduoti prie bažnyčios su trim kupolais juodų durų. Šventieji komponuojami trimis ketvirčiais pasisukę į vidurį. Šv. Petras pakeltoje dešinėje rankoje laiko raktus, kairė ranka priglausta prie liemens. Šv. Povilas pavaizduotas su kardu ir knyga. Šventųjų pečius dengia juodos, papuoštos šviesiomis riestomis šakelėmis kapos. Dangaus skliaute mirga žvaigždutės. Raižinio apačioje užrašas: „S PIO A I PAWLA W:”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Švč. Jėzaus kraujo išsiliejimo stebuklas

  Švč. Jėzaus kraujo išsiliejimo stebuklas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje baltos drobulės fone pavaizduota nukryžiuoto Jėzaus figūra. Galva palenkta į dešinę, veidas taisyklingų bruožų. Ant galvos erškėčių vainikas, aplink galvą – spindulių aureolė. Kūnas aptaškytas kraujo lašais. Perizonijus perrištas priekyje. Apačioje kairėje pavaizduota apversta taurė. Iš jos tekančios srovelės siekia Jėzaus kojas. Abipus figūros sukomponuotos srovelės užsibaigia Jėzaus su erškėčių vainiku veido atvaizdu. Dešinėje pusėje išsiskiria penki veidai, kairėje – šeši. Raižinio apačioje užrašas: „PRAWDZIWE WYLANIE S KIE / LICHA KRFI PRZENAYS: 1831”.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Antanas

  Šv. Antanas, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kūrinyje šv. Antanas vaizduojamas stovintis. Šventasis vilki pranciškonų abitu, kurį puošia gėlių raštai. Figūra trimis ketvirčiais pasukta į kairę. Dešinėje rankoje jis laiko knygą ant kurios sėdi ir Kūdikėlis Jėzus, kairėje – leliją. Jėzus dešinėje rankoje laiko karališkos valdžios simbolį – žemės rutulį, o kaire laimina. Figūrų galvas supa apvalios aureolės su spinduliais. Kompozicijos dešinėje matosi bažnyčia, kairėje – medis. Šventąjį aprėmina juodas arkos formos rėmas ant kurio pakabinti votai su akimis, rankomis, širdelėmis. Raižinio apačioje užrašas: „CUDOWNY OBRAZ S / ZIAWION Z NA GUZE RAD ROKU P. 1662”. Raižinio apačioje komponuota šviesi juosta, kurioje išraižytos lelijos ir roželės. Raižinio kampuose išsiskiria roželės.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Krepšys su gėlėmis

  Krepšys su gėlėmis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje pavaizduotas krepšelis su juodomis riestomis ąselėmis. Krepšelyje įstatytos juodos šakelės su žydinčiomis rožėmis, kurios užpildo visą raižinio plokštumą.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Nukryžiuotasis

  Nukryžiuotasis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kompozicijos viduryje arkoje tarp kolonų komponuotas kryžius su Nukryžiuotuoju. Jo papėdėje pavaizduoti kryžmiškai sudėti kaulai su kaukole. Kryžiaus kairėje pusėje stovi Švč. Mergelė Marija, dešinėje šv. evangelistas Jonas. Figūros pasisukusios į kryžių. Marijos galva nuleista, figūrą apgaubia sunkus apsiaustas. Šv. Jonas pavaizduotas šonu, rankos sunertos, žvilgsnis nukreiptas į viršų. Kalnų peizažo fone vaizduojamas pranašas Mozė, ant stulpo iškeltas varinis žaltys, ant žemės guli žmonės. Simbolines figūras matome sėdinčias ant kolonų kapitelių. Raižinys apvestas sujungtų rombų rėmeliu. Viršuje užrašas neišskaitomas.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Šv. Anupras Atsiskyrėlis

  Šv. Anupras Atsiskyrėlis, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Šv. Anupras Atsiskyrėlis pavaizduotas klūpantis, trimis ketvirčiais pasisukęs į dešinę. Rankos išskleistos, sulenktos ir pakeltos į viršų.. Šventasis - nuogas, klubus juosia lapų vainikas. Priekyje išsiskiria ilga bangelėmis vingiuojanti barzda. Šviesūs žemės kauburėliai paryškinti juodomis šakelėmis. Ant žemės padėta atskleista knyga. Gilumoje ant kalnelio iškyla juodas kryžius, auga medelis. Raižinio viršuje vaizduojami du angelai. Dešinėje tarp debesų komponuotas angelas rankoje laiko taurę su Ostija. Kitas angelas rankose, ištiestose virš šventojo galvos, laiko karūną ir skeptrą. Apačioje neišskaitomas užrašas.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Išvarymas iš rojaus

  Išvarymas iš rojaus, XIX a.

  Nežinomas XIX a. liaudies dailininkas

  Raižinys atspaustas nuo vienos lentos. Kūrinio kompozicija padalyta į dvi dalis, kuriuose vaizduojamos scenos iš Senojo Testamento. Kairėje matome stovintį Dievą Tėvą su karūna ant galvos ir aureole. Šalia jo prie medžio stovi Adomas ir Ieva. Prie vešlaus medžio komponuotas povas ir gulintis jautis. Dešinėje gundymo scenoje pavaizduota obelis - gero ir pikto pažinimo medis, kurio kamieną apsivijęs žaltys. Abipus medžio stovi Adomas ir Ieva, kuri rankoje laiko obuolį ir jį duoda Adomui. Kompozicijos apatinėje dalyje kairėje Kainas kasa žemę. Šalia matome sceną, kurioje Kainas užmuša savo brolį Abelį. Dešinėje kompozicijoje pavaizduotas prie namo pavidalo laivo sėdintis Nojus. Į priekį ištiesta ranka jis gena į laivą gyvulius ir paukščius.

  Aprašė Marija Kuodienė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 7