Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Fiodor Tolstoj
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Caro Aleksandro I portretas
 • Tado Čackio veiklai atminti

  Tado Čackio veiklai atminti, 1809 m.

  Fiodor Tolstoj

  Portretinis atminimo medalis, nukaldintas Tado Čackio (1765–1813), kaip Kremeneco gimnazijos – licėjaus fundatoriaus, garbei. Aversas: centre Tado Čackio, dėvinčio ministro mundurą su Baltojo Erelio ir Šv. Stanislovo ordinais, portretas profiliu kairėn. Portretą supa ąžuolo lapų su Voluinės bei Podolės žemių herbais vainikas ir legenda lotynų kalba: „MEMORIÆ POSTERITATIS THADÆM CZACKI CIVES VOLHYNIÆ PRODVNT“. Apačioje Karlo Meisnerio signatūra smulkiu šriftu. Reversas: centre alegorinė scena: stovinti Minerva kaire ranka rodanti į saulę  su Aleksandro I monograma, dešine – žadinanti miegantį Genijų. Aplink, medalio pakraščiu, legenda lotynų kalba: „LVMINE RESPLENDET GENIVMQ • LITERAR • EXSVSCITAT“. Apačioje, po briauna Fiodoro Tolstojaus signatūra smulkiu šriftu ir data; „MDCCCIX“. Gurtas lygus. Medalio averso autorius Karlas Meisneris, reverso – Fiodoras Tolstojus.

  Aprašė Linas Bubnelis

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 2
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1