Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Margutis

  Margutis, 1976 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Gelsvai žalsvame margučio fone išrašyti tamsiai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose komponuota po vienodą saulutę, kurią supa eilė iš ilgų lapelių grupių suformuotų „sparnelių“, kurių visuma sudaro stilizuotus spindulius. Kiaušinio galuose priešprieša išdėstyta po dvi brūkšnelių eiles, kurias viename kiaušinio šone pratęsia trikampės taškelių grupės, o kituose – penkios įstrižinės taškelių eilės.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Blyškiai žalsvame margučio fone išrašyti rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose komponuota po vienodą žvaigždę, kurios rombo formos segmentai sudaryti iš ilgų lapelių grupių. Aplink žvaigždę išdėstyta rombelių iš keturių taškelių eilė. Išilgai kiaušinį juosia kituose šonuose esantis juostinis ornamentas, sudarytas iš dvigubos taškelių eilės viduryje ir lapelių eilių abipus jos.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas burokinis, tamsiai rudi raštai iškilaus reljefo, išrašyti degintu vašku. Skersai aplink kiaušinį ir galuose išdėstytos šešios stilizuotos žvaigždės, suformuotos iš ilgų potėpių. Tarp jų esančiuose tarpuose įkomponuotos gėlytės iš taškelių. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas burokinis, tamsiai rudi raštai iškilaus reljefo, išrašyti degintu vašku, apima visą kiaušinį. Dviejuose priešinguose šonuose komponuota po saulutę, apsuptą dvigubu taškelių eilės ratu. Aplink jį lyg spinduliai į šalis skleidžiasi dvigubos taškų eilės. Kituose šonuose išilgai kiaušinį juosia saulučių eilė. Tarp jų įkomponuotos ilgų lapelių grupės. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas šviesiai mėlynas, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Dviejuose priešinguose šonuose komponuoti vienodi ornamento motyvai. Dvigubos taškelių eilės suformuotame ovalo formos lauke įkomponuotos keturios „eglutės“, lyg „arkomis“ apgaubtos taškelių eile. Tarpuose – trijų taškelių grupė. Išilgai kiaušinį juosia ornamento juosta, sudaryta iš dviejų eilių taškelių ir abipus esančių įstrižinių lapelių eilių.  


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas šviesiai rudas, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Skersai aplink kiaušinį išrašytas vientisas ornamentas, kurio motyvai pasikartoja dviejuose priešinguose šonuose. Galuose ir dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose yra saulutės, apsuptos dvigubos taškelių eilės vainiku. Kituose šonuose esantys ornamento motyvai suformuoti iš įstrižinių eilių taškelių, lapelių grupės, dvigubos puslankių eilės bei pusiau saulutės.


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Oranžiniame margučio fone išrašyti rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose komponuota po vienodą ornamento motyvą. Jo centre yra iš lapelių sudarytas kryželis, kurio tarpuose įkomponuotos keturios stilizuotos šakelės. Motyvą įrėmina trys taškų eilės. Išilgai kiaušinį juosia taškelių eilutės, išdėstytos kituose šonuose. Drūtgalyje ir smaigalyje išrašyta po saulutę.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas burokinis, tamsiai rudi raštai iškilaus reljefo, išrašyti degintu vašku. Galuose komponuota po saulutę, kurią supa dvigubas taškelių eilės vainikas. Išilgai aplink kiaušinį išdėstyti keturi „eglučių“ motyvai, sudaryti iš trigubos taškų eilės, abipus kurios yra įstrižinių potėpių eilės. Tarp šių motyvų esančiuose tarpuose įkomponuotos ornamento detalės iš ilgų potėpių grupių, taškų eilių. 

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas violetinis, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Dviejuose priešinguose šonuose komponuoti skirtingi ornamento motyvai. Viename yra saulutė, apsupta dvigubos taškelių ir lapelių eilių vainikais. Virš jos ir apačioje iš keturių taškelių suformuoti rombeliai. Kitame šone komponuotas kryželis, suformuotas iš keturių saulučių. Saulutes gaubia dvigubos taškelių eilės puslankiai, suformuojantys vientisą rėmelį. Kompozicijos centre ir išorėje išdėstytos  gėlytės iš taškelių. Išilgai kiaušinį juosia ornamento juosta, sudaryta iš dvigubos taškelių eilės, abipus kurios yra įstrižinių lapelių ir rūtų lapelių eilės. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas šviesiai violetinis, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Dviejuose kiaušinio šonuose komponuotos vienodos rozetės. Jų centre yra saulutė su dvigubu taškelių eilės vainiku, kurį supa „eglutė“. Kiaušinio galuose ir kituose šonuose išdėstytos šešios mažesnės saulutės, apsuptos taškelių eilės ratu. Šonuose esančias saulučių poras jungia tarp jų esantis kryželis iš taškelių. Taškelių trikampiai papildo ir saulutes kiaušinio galuose. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Mėlyname margučio fone išrašyti juodai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Kiaušinio galuose komponuota po saulutę, apsuptą dvigubu taškelių eilės vainiku. Skersai aplink kiaušinį išdėstytas juostinis ornamentas, kurį sudaro triguba taškelių eilė, abipus kurios išdėstyta po eilę ilgų trilapių šakelių.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas šviesiai mėlynas, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Skersai aplink kiaušinį komponuotas vientisas ornamentas, kurio motyvai pasikartoja dviejuose priešinguose šonuose. Galuose ir dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose yra saulutės, apsuptos dvigubos taškelių eilės vainiku. Šonuose esančias saulutes iš viršaus ir apačios gaubia dvigubos taškelių eilės, kurios driekiasi įstrižainėmis, susikertančiomis kituose margučio šonuose. Sankirtose įkomponuoti iš lapelių sudaryti rombo formos segmentai suformuoja kryželius. Aplink išdėsyti rombeliai iš keturių taškelių.  


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2