Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Margutis

  Margutis, 1976 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Gelsvai žalsvame margučio fone išrašyti tamsiai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose komponuota po vienodą saulutę, kurią supa eilė iš ilgų lapelių grupių suformuotų „sparnelių“, kurių visuma sudaro stilizuotus spindulius. Kiaušinio galuose priešprieša išdėstyta po dvi brūkšnelių eiles, kurias viename kiaušinio šone pratęsia trikampės taškelių grupės, o kituose – penkios įstrižinės taškelių eilės.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1978 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas oranžinis, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Išilgai kiaušinį juosia dviguba taškelių eilė, padalinanti jį pusiau. Dviejuose šonuose komponuota po vienodą įstrižinį ornamentą, suformuotą iš trijų saulučių, apsuptų dvigubais taškelių eilės vainikais, eilės bei abipus jos esančiomis trigubomis taškų eilėmis. Motyvą papildo taškelių trikampiai bei potėpių eilės, esančios abipus galų. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Geltoname margučio fone išrašyti tamsiai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Kiaušinio galuose komponuota po saulutę, apsuptą dvigubu taškelių eilės vainiku. Aplink jį išdėstyta iš taškelių sudarytų trikampių eilė. Skersai kiaušinį juosia „eglutės“ motyvas, o tarpuose tarp trikampių įkomponuota po tašką.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Blyškiai žalsvame margučio fone išrašyti rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Dviejuose priešinguose kiaušinio šonuose ir galuose komponuota po vienodą saulutę, kurią supa dvigubas taškelių eilės vainikas. Saulutės viršuje ir apačioje komponuota po rombelį iš keturių taškelių, o šonuose ją įrėmina taškų eilės. Kituose margučio šonuose išdėstyta po dvi eiles šakelių, suformuotų iš ilgų lapelių grupių. Tarp jų skersai išrašyti taškai.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas oranžinis, tamsiai rudi raštai iškilaus reljefo, išrašyti degintu vašku. Išilgai kiaušinį juosia dvi taškelių eilės. Dviejuose margučio šonuose komponuoto skirtingos rozetės, suformuotos iš taškelių ir  plonų lapelių formos potėpių eilių. Vieno šono centre iš trigubos taškelių eilės suformuotas ovalas, kuriame įkomponuota nedidelė saulutė. Aplink ovalą išdėstytos plunksnas primenančios potėpių eilės. Kito šono centre esančiame ovaliniame plote taškais išrašyti metai „1987“. Aplink ritmiškai kaitaliojant išdėstyta po dvi taškų eiles ir eilę lapelių formos potėpių.  


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas burokinis, tamsiai rudi raštai iškilaus reljefo, išrašyti degintu vašku. Galuose komponuota po kryželio motyvą, apimantį ir kiaušinio šonus. Kryželių pagrindą sudaro keturios „eglutės“, kurias įrėmina triguba taškelių eilė. Tarpuose įstrižai įkomponuotos potėpių bei taškų grupelės.


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas geltonas, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku, apima visą kiaušinį. Skersai ir išilgai margutį juosia dvigubos taškų eilės, suskaidančios jo plotą į aštuonis trikampio formos laukus. Juostų susikirtimo vietose išrašyti kryžiokėlių motyvai. Kryžiokėlius sudaro keturi rombo formos segmentai, suformuoti iš ilgų potėpių. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas raudonas, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Skersai kiaušinį juosia taškelių eilė. Galuose išrašyta po saulutę, apsuptą dviguba taškelių eile. Tarp šių eilių skersai aplink kiaušinį išdėstytas pasikartojantis išilginis ornamento motyvas – dvi taškelių eilės ir įstrižinė lapelių eilė. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė

  Margučio fonas šviesiai žalias, tamsiai rudi iškilaus reljefo raštai išrašyti degintu vašku. Išilgai kiaušinį juosia ornamento juosta, sudaryta iš taškelių eilės, abipus kurios išdėstyta po eilę dvikrypčių pusiau saulučių. Ši juosta skiria dviejuose margučio šonuose komponuotas vienodas rozetes. Jų centre yra saulutė, apsupta dvigubu taškelių eilės vainiku. Nuo jo aplink lyg spinduliai sklinda aštuonios taškelių eilės, o tarp jų išrašyta po tašką. 


  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Mėlyname margučio fone išrašyti juodai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Keturios išilginės dvigubos taškų eilės suskaido kiaušinio plotą į keturias dalis. Jose komponuoti raštai koncentruoti margučio galuose ir apima visą kiaušinį. Ornamentas suformuotas iš taškų eilių bei ilgų lapelių.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Oranžiniame margučio fone išrašyti juodai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Taškelių eilė išilgai juosia kiaušinį, padalindama jį į du skirtingai dekoruotus šonus. Viename jų palei taškų eilę išdėstyta ilgų „liežuvėlių“ eilė, sudaranti ovalo formos motyvą, kurio centre išilgai komponuotas iš lapelių sudarytas mažas ovalas. „Liežuvėlių“ viduje įkomponuota stilizuota šakelė, o išorinį kraštą formuoja taškelių eilė. Kitame margučio šone išdėstyti keturi panašūs „liežuvėliai“ sudaro kryželio motyvą. Tariamos kryžmos tarpuose komponuojant po skaičių, išrašyti metai „1987“.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Margutis

  Margutis, 1987 m.

  Ona Altaravičiūtė-Šatkienė
  Pilkšvai mėlyname margučio fone išrašyti juodai rudi faktūriniai deginto vaško raštai. Kiaušinio galuose komponuota po rozetę, kurios segmentai sudaryti iš ilgų lapelių grupių ir taškelių. Skersai margutį juosia taškelių eilė, abipus kurios priešprieša, ritmiškai kaitaliojant tarpus, išdėstytos pusiau saulutės.

  Aprašė Daiva Beliūnienė
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2