Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Antanas Zaleskis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Peizažas su upeliu

  Peizažas su upeliu

  Antanas Zaleskis
 • Vaivados Antonio Chrapovickio iškilmingas įvažiavimas į Vitebsko vaivadiją 1671 metais

  Vaivados Antonio Chrapovickio iškilmingas įvažiavimas į Vitebsko vaivadiją 1671 metais, XIX a. vid.

  Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Laisvo, gyvo piešinio daugiafigūrinėje kompozicijoje vaizduojamas iškilmingas Jono Antano Chrapovickio (1618–1699) įvažiavimas į Vitebsko vaivadiją. Dailininkai meistriškai perteikė šventės šurmulį, sumaniai komponuodami raitus žygio dalyvius, vėliavnešius ir sutinkančių sveikintojų minią, neužgoždami pagrindinio personažo – vaivados Chrapovickio, pavaizduoto kompozicijos centre, sėdinčio ant žirgo ir laikančio kryžių rankoje. Vitebsko vaivada – aukščiausias Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Vitebsko vaivadijos ir vienas iš Abiejų Tautų Respublikos Senato pareigūnų. Vitebsko vaivadą skirdavo karalius, jis pareigas paprastai eidavo iki gyvos galvos. Vaivada buvo aukščiausias valstybinės valdžios pareigūnas vaivadijoje, vaivadijos bajorų vadas ir vaivadijos bajorų pašauktinių kariuomenės vadas. Jo kompetencijai buvo priskirti administracijos, karo ir teismo reikalai.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Pasekas nenori prisiekti riterių ratelyje

  Pasekas nenori prisiekti riterių ratelyje, XIX a. vid.

  François Grenier, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų ir rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Litografijoje vaizduojama scena, kada Pasekas atsisako prisiekti riterių draugijoje, tuo sukeldamas audringą dalies karių pritarimą bei kitų – nepasitenkinimą. Dailininkas įtaigiai perteikia dinamišką riterių grupės reakciją. Jis perteikia individualius daugiafigūrinės kompozicijos veikėjų bruožus, paryškindamas personažų gestikuliaciją, veidų išraišką. Kompozicijos piešinys meistriškas, detalus, jautri toninė modeliuotė bei pagrindinį veikėją paryškinanti šviesotamsa.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Pasekas geria midų

  Pasekas geria midų, XIX a. vid.

  Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų, rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva, vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro J. Ch. Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Daugiafigūrinėje litografijoje vaizduojama buitinė scena interjere, kai Pasekas, sėdėdamas prie židinio, geria su draugais midų, pagardintą imbieru, gvazdikėliais ir kitais prieskoniais. Piešinys detalus, meistriškas, subtiliai modeliuotos apimtys, išraiškingos portretinės personažų charakteristikos. Dailininkui pavyko perteikti ramią vakarinio atsipalaidavimo atmosferą.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Tvirtovės paėmimas

  Tvirtovės paėmimas, 1848 m.

  François Grenier, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų ir rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Litografijoje vaizduojama kautynių prie tvirtovės scena – kovos su švedų kariais įkarštis. Piešinys detalus, meistriškas, subtiliai modeliuotos apimtys, išraiškingos portretinės personažų charakteristikos.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Pasekas pradeda šokį

  Pasekas pradeda šokį, 1849 m.

  François Grenier, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų ir rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Litografijoje Pasekas vaizduojamas daugiafigūrinės kompozicijos centre, pradedantis šokį nusilenkimu damai. Daug dėmesio dailininkas skyrė aplinkos detalėms, personažų aprangai, jų portretinei charakteristikai. Kūrinio piešinys detalus, meistriškas, figūrų piešinys kiek idealizuotas, sugrakštintas. Subtilus, niuansuotas toninis modeliavimas, išryškinantis pagrindinius veikėjus, atskiriantis planus.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Tvirtovės paėmimas. Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimų“ iliustracija

  Tvirtovės paėmimas. Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimų“ iliustracija, 1848 m.

  François Grenier, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų autorius“, gimė apie 1636 m. kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 m. tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų, rusų kariaunomis. Apie 1667 m. grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos, ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pr. jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 m. juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Litografijoje vaizduojama kautynių prie tvirtovės scena – kovos su švedų kariais įkarštis. Piešinys detalus, meistriškas, subtiliai modeliuotos apimtys, išraiškingos portretinės personažų charakteristikos.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Paseko sugrįžimas į namus

  Paseko sugrįžimas į namus, XIX a. vid.

  François Grenier, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų ir rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Litografijoje Pasekas vaizduojamas grįžtantis į tėvų namus lyg sūnus paklydėlis – puolęs ant kelių, bučiuojantis tėvui rankas. Kūrinio piešinys detalus, meistriškas, subtiliai modeliuotos apimtys, išraiškingos portretinės personažų charakteristikos.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Dvikova su Jasinskiu

  Dvikova su Jasinskiu, 1855 m.

  Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų ir rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Litografijoje vaizduojama atkakli Paseko dvikova su Jasinskiu, kurios metu net ir po dešimties kardų surėmimų nebuvo aiškus nugalėtojas. Kompozicija daugiafigūrinė, daugiaplanė, ryškiai atidalintos kovojančios pusės ir jų šalininkai. Piešinys meistriškas, detalus, ryškūs individualizuoti personažų charakteriai, subtili toninė modeliuotė.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Jokūbas Nezabitovskis mūšyje su totoriais prie Zbaražo 1574 metais

  Jokūbas Nezabitovskis mūšyje su totoriais prie Zbaražo 1574 metais, XIX a. vid.

  Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Dinamiška scena, vaizduojanti kautynių su totorių armija momentą. Vaizdo dramatizmą sustiprina sudėtinga kompozicinė schema: daugybė susipynusių veikiančių asmenų grupių juda skirtingomis kryptimis gaivališkame susirėmimo įkarštyje. Meistriškas piešinys paryškina kovojančiųjų įtampą, atsispindinčią ne tik jų veiduose, judesiuose, bet ir žirgų pozose. Sudėtinga šviesotamsa bei turtinga kontrastais ir pustoniais formų modeliuotė įtaigiai perteikia istorinės kovos užmojį.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Jokūbas Nezabitovskis mūšyje su totoriais prie Zbaražo 1574 metais

  Jokūbas Nezabitovskis mūšyje su totoriais prie Zbaražo 1574 metais

  Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Dinamiška scena, vaizduojanti kautynių su totorių armija momentą. Vaizdo dramatizmą sustiprina sudėtinga kompozicinė schema: daugybė susipynusių veikiančių asmenų grupių juda skirtingomis kryptimis gaivališkame susirėmimo įkarštyje. Meistriškas piešinys paryškina kovojančiųjų įtampą, atsispindinčią ne tik jų veiduose, judesiuose, bet ir žirgų pozose. Sudėtinga šviesotamsa bei turtinga kontrastais ir pustoniais formų modeliuotė įtaigiai perteikia istorinės kovos užmojį.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Pasekas jūros kelionėje

  Pasekas jūros kelionėje, XIX a. vid.

  Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Antanas Zaleskis, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Jonas Chrizostomas Pasekas, rašytojas, XIX a. išpopuliarėjusių „Atsiminimų“ autorius, gimė apie 1636 kilmingų Dolivos herbo palikuonių dvare Mozūrų Ravoje. Mokėsi jėzuitų kolegijoje, 1656–1666 tarnavo Stepono Čarneckio vadovaujamame karių pulke, dalyvavo kovose su švedų, vengrų ir rusų kariaunomis. Apie 1667 grįžo tėvynėn, vedė, apsigyveno netoli Krokuvos ir savo audringą, nuotykių kupiną gyvenimą aprašė memuaruose. Iki XIX a. pradžios jo prisiminimai egzistavo tik rankraščio pavidalu, kol 1836 juos publikavo Edvardas Račinskis. Parašyti gyva vaizdinga kalba, trykštantys sąmoju ir kupini humoro Jono Chrizostomo Paseko „Atsiminimai“ neregėtai išpopuliarėjo. Tai nuotaikingas savo epochos gyvenimo metraštis, perteikiantis tuometinės visuomenės papročius. Dinamiškos įstrižainės kompozicijos litografijoje vaizduojama Paseko ir jo draugų kova su stichija audringoje jūroje. Piešinys gyvas, meistriškas, išraiškingas. Turtingai niuansuota toninė modeliuotė.

  Aprašė Regina Urbonienė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4