Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Ogiustas Marminia
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis
  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė
 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė

 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis
  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė
 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė

 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis
  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė
 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė

 • Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris

  Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Mykolas Riomeris, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis
  Mykolas Juozapas Riomeris (1778–1853) – visuomenės ir politinis veikėjas, dailininko Eduardo Jono Riomerio tėvas. Išsilavinęs, mokantis keletą kalbų, lengvai rašantis, greit pradėjo viešąją veiklą. 1812 Napoleono įsakymu buvo paskirtas Vilniaus burmistru. Napoleonui pralaimėjus, kurį laiką buvo pasitraukęs iš viešojo gyvenimo, bet jau 1817 išrinktas Vilniaus gubernijos bajorų maršalka. Vienas iš Vilniaus labdarių draugijos steigėjų, jos prezidentas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos narys, vienas pirmųjų masonų Lietuvoje. Nuo 1819 „Uoliojo lietuvio“ ložės magistras (jo namų Bokšto gatvėje oficinoje vykdavo ložės posėdžiai), didžiosios ložės „Tobuloji vienybė“ pirmininkas, vėliau jos garbės narys, Patriotų draugijos ložės pirmininkas. Ir masonų, ir Nenaudėlių draugijos, ir bajorų susirinkimuose nuolat kėlė baudžiavos panaikinimo klausimą. Po dekabristų pralaimėjimo buvo areštuotas (1826), kalėjo Varšuvoje ir Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Po ketverių metų, tik išėjęs į laisvę, buvo ištremtas į Voronežą, grįžęs gyveno policijos priežiūroje.

  Aprašė Rasa Adomaitienė
 • Adomas Honoris Kirkoras

  Adomas Honoris Kirkoras, 1860 m.

  Ogiustas Marminia, Jonas Kazimieras Vilčinskis

  Adomas Honoris Kirkoras (1818–1886) – rašytojas, istorikas, archeologas. Mokėsi Mogiliavo gimnazijoje, vėliau Vilniaus bajorų institute. Tarnavo Vilniaus gubernijos valdyboje, iždinėje ir gubernijos Statistikos komitete (1834–1864). Gyvendamas Vilniuje, susidomėjo miesto ir karšto praeitimi. 1854–1856 kasinėjo Lietuvos (Bražuolės, Drucminų, Mantotų, Šventos), Baltarusijos (Gorodilovo), Galicijos pilkapynus ir kapinynus. Buvo Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos narys, Senienų muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas. 1850–1854 redagavo tęstinius leidinius: „Pamiatnaja kniżka Vilenskoi guberniji“, 1857–1858 „Teka Wileńska“, 1860–1865 laikraštį „Kurier Wileński“. Išleido pirmąjį vadovą po Vilnių ir jo apylinkes (1856), Senienų muziejaus katalogą (1858). 1866 persikėlė į Peterburgą, nuo 1871 gyveno Krokuvoje, ten ir mirė. Buvo Rusijos archelogų komisijos narys – korespondentas ir Rusijos geografijos draugijos tikrasis narys, Lenkų mokslų akademijos (Krokuvoje) narys.

  Aprašė Rasa Adomaitienė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 8
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1