Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Zigmuntas Čaikovskis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Vilniaus pilies vaizdas

  Vilniaus pilies vaizdas, 1940 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  1940 inžinierius Čaikovskis dokumentaliai tikslai ir smulkiai atkūrė Vilniaus pilių kompleksą bei jo apylinkes. Pilies kalnas, juosiamas dviejų upių, buvo patogi vieta piliai statyti. Kaip rodo archeologiniai tyrinėjimai, čia buvo gyventa dar neolite. IX a. kalnas imtas tvirtinti medinėmis ir akmeninėmis užtvaromis, o X – XIII a. čia jau stovėjo medinė pilis. Rašytiniuose šaltiniuose pilis, kaip ir Vilniaus miestas, pirmą kartą paminėti 1323, daugiau žinių apie ją atsirado 1365. Realistinio piešinio kompozicijos centre stambiu planu, minkšta, laisva linija pavaizduotas kalnas ir jį supantys pastatai – pilys, bažnyčios bei upės ir gatvės. Nugarinėje piešinio dalyje piešėjas pateikė išsamią informaciją lenkų kalba. Šis Vilniaus pilių piešinys 1942 buvo nupirktas iš autoriaus.
  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Vilnius. Jogailos tvirtovė

  Vilnius. Jogailos tvirtovė, 1940 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio piešinio subtiliai tonuota kompozicija. Pirmajame piešinio plane sodria minkšta linija pavaizduota tuščia laukymė ir statinių link vedantis kelias. Centre sukomponuota tvirtovė su gynybiniais bokštais. Kairėje matosi puošni gotikinė bažnyčia su apvaliu bokštu priekyje, o dešinėje statinys su trimis bokštais, iš kurių du yra apvalių formų ir užsibaigiantys smailėjančiais stogeliais.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Bokšto požemių legenda

  Bokšto požemių legenda, 1941 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio piešinio tonuota kompozicija. Jos centre dailininkas pavaizdavo ant kalvos stovintį aukštą ir siaurą bokštą smailėjančiu stogu. Pastato gale matosi apvalėjantis plokščiastogis priestatas. Piešėjas eskiziškai perteikė pastato išvaizdą, o aplinkai skyrė daug dėmesio ir pavaizdavo ją detaliai. Kalvos papėdėje teka upė, vingiuoja keliukas, šlaitai apaugę medeliais ir krūmokšniais, o pilkame danguje virš bokšto matosi didelis praskrendančių paukščių pulkas.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Pilies gatvė Vilniuje

  Pilies gatvė Vilniuje, 1940 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Piešėjas realistiškai pavaizdavo Pilies gatvę Vilniaus senamiestyje. Sodria, minkšta linija dailininkas detaliai perteikė tuometinį šios gatvės vaizdą. Ji atrodo kiek per plati, abipus gatvės stovintys namai tarsi sumažinti ir suspausti. Kompozicijos gilumoje atsiveria Vilniaus arkikatedros bazilikos bei Valdovų rūmų vaizdas, o dešinėje, ant kalno stūksančios Gedimino pilies griuvėsiai.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Subačiaus vartai

  Subačiaus vartai, 1940 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio piešinio detali tonuota kompozicija, vaizduojanti Vilniaus gynybinės sienos Subačiaus vartus. Šaltiniuose vartai pirmąkart paminėti 1528, bet išmūryti kiek anksčiau – tarp 1503–1522. Architektūriniu požiūriu tai vienas įdomiausių to laikmečio pastatų, išvaizda žymiai besiskiriantis nuo kitų miesto sienos vartų. Pro Subačiaus vartus ėjo strateginis kelias į Vitebską, Polocką, Smolenską ir Maskvą. Piešėjas stambiu planu, sodria bei minkšta linija pavaizdavo Subačiaus vartų ansamblį, į kurį veda tiltas. Vartai masyvūs, kompaktiški, pats statinys didingas, su dviem apvaliais bokštais kampuose, užsibaigiančiais smailais stogeliais, o siena su šaudymo angomis aukšta, viršuje dantyta.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Vytauto Didžiojo laikų pilies vartai

  Vytauto Didžiojo laikų pilies vartai, 1940 m.

  Zigmuntas Čaikovskis
  Realistinio piešinio sodriai tonuota dviplanė kompozicija. Joje dailininkas pavaizdavo didelį pastatų kompleksą. Pirmajame piešinio plane matosi tiltelis, per upę vedantis pastatų link, kairėje, tuoj už upės, stovi apvalus gynybinis bokštas su šaudymo angomis. Kompozicijos gilumoje piešėjas sukomponavo didingą bažnyčią su prie jos prigludusiais kitais bokštiniais pastatais. Didelį dėmesį autorius sutelkė ir į ansamblio aplinką.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.
 • Vilnius Vytauto Didžiojo laikais

  Vilnius Vytauto Didžiojo laikais, 1940 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio piešinio Vilniaus pilių rekonstrukcijos vaizdas iš aukšto žiūrėjimo taško. Dailininkas panoramiškai ir kruopščiai pavaizdavo ant kalno stūkstančią pilį. Jos papėdėje išsidėstę Vilniaus katedros bei žemutinės pilies pastatai. Detaliai ir vaizdžiai matosi Vilnia, du tiltai per ją ir upių santaka.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Kiemo vartai

  Kiemo vartai, 1945 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio piešinio, sodrios, ryškios linijos kompozicija vaizduoja senovinį dviejų aukštų namą su puošniais vartais. Vartai platūs, masyvūs, raižyti, viršuje puošti dekoratyvia juosta, iš abiejų pusių stovi keturkampės kolonos.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje

  Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, 1945 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio piešinio, pastelinių tonų kompozicija vaizduoja nedidelę bažnyčią. Ji stovi plynoje vietoje, aplinkui tuščia, tik fone ryškėja keli liauni medeliai, o pastatas neturi šventoriaus. Dailininkas atkūrė XIV a. Šv. Mikalojaus bažnyčios Vilniuje vaizdą.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Sakavičių herbas

  Sakavičių herbas, 1945 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Herbas realistinio, dekoratyvaus piešinio  – centre bronzos spalvos skydas su jaučio galva ir kardu, virš kurio įkomponuota riterio šarvų dalis veidui apsaugoti ir karūna. Ant karūnos, tarp dviejų ragų, tupi rudoji meška, letenose suspaudusi raudonai žydinčią šakelę.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Sakavičių herbas

  Sakavičių herbas, 1945 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Realistinio, dekoratyvaus piešinio herbas. Centre pavaizduotas bronzos spalvos skydas su jaučio galva ir kardu, virš kurio įkomponuota riterio šarvų dalis veidui apsaugoti ir karūna. Ant karūnos, tarp dviejų ragų, tupi rudoji meška, letenose suspaudusi raudonai žydinčią šakelę.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Vilniaus Rotušės aikštė

  Vilniaus Rotušės aikštė, 1941 m.

  Zigmuntas Čaikovskis

  Kompozicija realistinio piešinio, pilko kolorito. Dailininkas detaliai bei gyvai perteikė Vilniaus Rotušės aikštės vaizdą. Litografijos gilumoje stambiu planu pavaizduotas pastatas su kolonomis, jo kairėje grakštūs Šv.Kazimiero bažnyčios bokštai ir ją supantys namai. Raižytojas visus pastatus pavaizdavo apibendrintai, neišryškino jų architektūrinių detalių, bet aiškiai matosi tik suolelių išdėstymas, žibintai ir klombose augantys tiesūs kaip žvakės medeliai. Aikštė gyva, joje vaikštinėja ir stoviniuoja žmonės, trapiai atrodantys didingų pastatų fone.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1