Paieškos kriterijai:

 
   
 • Spinta

  Spinta, 1955 m.

  Romualdas Budrys

  Nupiešta puošni medinė geltona spinta su veidrodžiu viduryje. Spinta dviejų durų, tarp kurių viduryje yra veidrodis profiliuotais kraštais. Iš šonų veidrodį rėmina tekintos profiliuotos kolenėlės, o jo viršus puoštas augalinio ornamento motyvu. Durys puoštos stilizuotos lelijos motyvu, įkomponuotu rudame kartušo pavidalo plote. Vidurinės spintos dalies apačioje, po veidrodžiu, lelijos krūmo motyvas įkomponuotas rudame stačiakampio formos plotelyje. Spintos apačioje – du riestiniais ornamentais puošti stalčiai. Apatinės spintos dalies kraštuose – profiliuotos tekintos detalės - kojelės. Panaši detalė įkomponuota tarp stalčių. Spintos viršų puošia kiaurapjūviu riestiniu ornamentu pjaustinėtas frontonėlis.
  Piešinyje yra pažymėti matmenys.
  1935 m. dirbta spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Ežerėlių k., Šventežerio apyl., Lazdijų r. pas Joną Pilecką.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1958 m.

  Ona Kreivytė-Naruševičienė

  Nupieštas medinės, mėlynai dažytos spintos priekis. Spinta dviejų durų, kurias kompoziciškai skaido baltai įrėminti stačiakampiai laukai. Tarpduryje išryškėja nudažyta geltona juosta. Spintos apačia puošta geltonos spalvos dekoratyvine tapyba. Viršutinėje juostoje komponuoti trys stilizuoti augalai vazoje, tarp kurių – stilizuotų antelių eilė. Žemiau, spintos kraštuose – kortų ženklai. Apatinėje eilėje komponuoti stilizuoti medeliai vazoje, du paukšteliai ties viduriu ir abstraktūs motyvai abipus jų. Viršutinis spintos karnizas profiliuotas, pakojos žemyn siaurėja.
  Ant kalkės yra pažymėti matmenys.
  XIX a. vid. gaminta spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Bartkuškių k., Deltuvos apyl., Ukmergės r. pas Rindzevičių.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1958 m.

  Ona Kreivytė-Naruševičienė

  Tušu nupieštas schematiškas medinės spintos priekio piešinys. Spinta dvejų durų, priekio kraštinės briaunos profiliuotos. Abejų durų kraštas ties spintos viduriu taip pat profiliuotas. Duryse yra po du stačiakampius laukus. Viršuje esančio profiliuoto karnizo apačia puošta profiliuotu krašteliu ir ties viduriu komponuotu stilizuotu augaliniu motyvu. Virš karnizo iškyla puošnus medinis profiliuotas frontonėlis, kurį puošia stilizuoto augalo vazoje motyvas viduryje ir šakelės iš šonų.
  Ant kalkės tušu pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Jovaišų k., Deltuvos apyl., Ukmergės r. pas Kaselienę.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1959 m.

  Alvyra Kazimiera Maniuškaitė

  Nupieštas medinės, rausvai ruda spalva dažytos spintos priekis ir šonas. Spinta vienų durų, su stalčiumi apačioje. Duris ir stalčių puošia žalios ir geltonos spalvų dekoratyvinė tapyba. Ant stalčiaus nutapyta stilizuota šakelė. Duryse ornamentu puoštais rėmeliais išskirti du kvadratiniai laukai, kuriuose nutapyti skirtingi stilizuoto žydinčio augalo vazoje motyvai. Abipus augalo komponuoti paukšteliai. Šono plokštuma lygi. Spintos viršuje ir apačioje – profiliuoti karnizai, pakojos profiliuotos.
  Ant kalkės tušu pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Kirdeikių k., Kirdeikių apyl., Švenčionėlių r. pas Gimžauską.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1953 m.

  Vacė Kojalavičiūtė-Užpalienė

  Nupieštas medinės geltonos spintos, tarmiškai vadintos šėpa", priekis. Spinta dviejų durų, su stalčiumi apačioje. Virš profiliuoto viršutinio karnizo yra medinis kiaurapjūviu ornamentu pjaustinėtas frontonas. Jį sudaro pusiau saulutės, apskritimo su žvaigžde ir riestiniai motyvai. Pakojos žemyn siaurėja iš vidinės pusės.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Labanore, Labanoro apyl., Švenčionėlių r. pas Angelę Grigaitę.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1966 m.

  Nora Blaževičiūtė

  Nupieštas medinės, rudai dažytos spintos, vadintos „šėpa", priekis ir šonas. Spinta dviejų durų, su stalčiumi apačioje. Stalčiaus rankenėlės žiedo formos. Kiekvienas duris kompoziciškai skaido du kvadratiniai laukai. Spintos apačia profiliuota, o virš karnizo viršuje iškyla frontonėlis – pjaustinėtas kiaurapjūvis ornamentas. Spintos šonas lygus, viršuje – profiliuotas karnizas ir frontonas. Kojelės iš šono – siauros.
  Ant kalkės yra pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Dilbyčių k., Šiaudinės apyl., Akmenės r. pas Kuntutienę.

 • Spinta

  Spinta, 1961 m.

  Giedrė Konstancija Jasudytė

  Nupieštas medinės spintos priekis. Spinta dažyta rudai, dviejų durų, su vienu dideliu stalčiumi apačioje. Spintos durys padalintos į du kompozicinius laukus. Laukus sudaro dvigubos lentos, kurių pakraščiai profiliuoti. Spintos viršuje virš profiliuoto karnizo yra profiliuotas frontonėlis, puoštas stilizuotomis žvaigždėmis. Spintos priekio šonus apačioje ir viršuje papildo pridėtos nedidelės auselių formos detalės profiliuotu kraštu. Kojelės profiliuotos.
  Ant kalkės yra pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Vadžgiryje, Vadžgirio apyl., Raseinių r. pas Petrą Petraitį.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1961 m.

  Nijolė Lukoševičiūtė

  Nupieštas medinės rudos spintos drabužiams priekis ir šonas. Spinta dviejų durų, apačioje – du stalčiai. Duryse yra po du stačiakampius. Priekio šonai viršuje puošti profiliuotomis detalėmis. Virš viršutinio profiliuoto karnizo - frontonėlis su išėma ties viduriu, kurio kraštas profiliuotas bangelėmis. Frontonėlį puošia du apskritimai su segmentinėmis žvaigždėmis. Spintos kojelės profiliuotos.
  Ant kalkės yra pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Vadžgiryje, Vadžgirio apyl., Raseinių ar. pas Rozaliją Kazlauskienę. Spintą 1921 m. gamino jos tėvelis Pranas Vaitkus.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1959 m.

  Danutė Kondrotaitė

  Nupieštas medinės spintos priekis ir šonas. Spinta rusvai gelsva, priekis išmargintas rudais vingiuotais ornamentais, dvejomis durimis. Jose komponuota po du stačiakampius išimtais kampais rudus laukus tamsiai žaliais plačiais rėmais su ryškiai geltonais siaurais krašteliais. Laukus puošia geltonos, baltos, juodos, baltos, raudonos spalvų dekoratyvinė tapyba. Viršutiniuose laukuose nutapyta po panašų stilizuotos šakos vazoje motyvą. Apatiniuose laukuose ilgalapio ir ilgastiebio augalo, kuris yra vazoje, viršūnėje tupi paukštis. Jo šonuose – gėlės žiedeliai. Durų viršuje geltonai parašyti metai  18 57", o spintos viršuje nutapyta banguojanti stilizuota šakelė. Profiliuotas viršutinis karnizas rudas, profiliuotos pakojos dažytos juodai. Šono plokštuma rusvai gelsva, lygi. Viršuje – rudas profiliuotas karnizas, apačioje – juodos pakojos.
  Ant kalkės tušu pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Strokinių k., Kirdeikių apyl., Švenčionėlių r. pas Jesių Rukšėną.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1959 m.

  Antanas Tamošiūnas

  Nupieštas medinės spintos priekis ir šonas. Spinta gelsvai rudos spalvos, dviejų durų su dviem stalčiais apačioje. Durys rausvos, pakeistos. Spintos viršaus ornamentas atliktas inkrustacijos ir reljefiniu būdais. Virš durų komponuoti trys žvaigždutės formos žiedai. Virš profiliuoto viršutinio karnizo – puošnus medinis ornamento motyvais puoštas frontonas profiliuotu kraštu. Spintos fasado šonuose – profiliuotos detalės. Apatinis karnizas ir pakojos iš šono - profiliuoti. Šono plokštuma lygi, dešiniajame krašte – profiliuotos detalės.
  Ant kalkės tušu pažymėti matmenys.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Kirdeikių k., Kirdeikių apyl., Švenčionėlių r. pas Eleną Rukienę.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1956 m.

  Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė

  Nupieštas medinės rausvos spintos priekis. Spinta su dvivėrėmis durimis ir dviem stalčiais apačioje. Duryse yra išskirta po stačiakampį lauką. Spintos viršuje, virš profiliuoto karnizo, yra profiliuotas frontonėlis. Apačioje – profiliuotas karnizas ir profiliuotos kojos.
  Piešinyje yra pažymėti matmenys.
  Spinta, kurią XIX a. pr. dirbo Lionginas Gudauskas, gyvenęs Tveruose, buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Lopaičių k., Tverų apyl., Rietavo r., pas Filomeną Stirbienę.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Spinta

  Spinta, 1956 m.

  Danutė Gobytė-Daunorienė

  Nupieštas medinės geltonos spintos priekis. Spinta su vienvėrėmis durimis, kuriose rėmais išskirtas stačiakampis laukas. Durų viršuje – profiliuotas karnizas, virš kurio – frontonėlis profiliuotu viršumi. Apačioje – profiliuotas karnizas ir kojelės.
  Spinta buvo rasta liaudies meno ekspedicijoje Lopaičių k., Tverų apyl., Rietavo r. pas Praną Blodiką.

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Rodomi įrašai nuo 99973 iki 99984
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 9940