Keturios figūros

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum The Lithuanian National Museum of Art
Fund main
Exhibit type tapyba 
Field menas, profesionalioji vaizduojamoji dailė
Primary account number LNDM ED 152733
Inventory number LNDM T 9904
Measurements aukštis – 62,1 cm
plotis – 75,5 cm
Materials kartonas 
Manufacturing technique aliejinė tapyba 
Author(s)
Date 1951 m.

Description

Exhibit description

Dekoratyvi, aiškios struktūros kompozicija „Keturios figūros“. Plastikos kitimas 6-ojo dešimtmečio paveiksluose sietinas su Prano Domšaičio susidomėjimu bedaikte daile ir abstrakčiuoju ekspresionizmu. Sąsajos su regimuoju pasauliu, iki tol jo kūryboje gana konkrečios, tampa vos užčiuopiamomis. 
Matyt nerasime vieno atsakymo, ką slepia šios keturios statiškos figūros. Centre, tamsiame stačiakampyje dvi moterys pavaizduotos iš priekio. Kairėje stovinti moteris tamsiai mėlynos spalvos drabužiu remiasi liauna lazda. Tamsiai raudonos spalvos drabužiu vilkinti moteris dešinėje ant galvos laiko dubenį. Tai vienintelės konkretesnės detalės. Visas dėmesys sutelkiamas į spalvą. Vertikalų figūrų ritmą atkartoja mėlynos, geltonos, raudonos spalvų plotai, subtiliai niuansuoti, vietomis nušvintantys, tarsi kuriantys figūroms aureoles.
Rinkiniuose yra kelios panašios kompozicijos, kuriose dailininkas nutapė vieną, dvi, tris, keturias statiškas vyrų ir moterų figūras nekonkrečioje aplinkoje, panirusias į save, tarsi plaukiančias erdvėje. Kas tai – kariai, valstiečiai, keliautojai, šventieji, sergėtojai, stebėtojai? Pažvelgę atidžiau, matysime, koks apgaulingas tas panašumas:  kiekvieną kartą panaudoti kiti spalviniai sąskambiai, formų ir linijų ritmai tai pačiai temai, motyvui suteikia kitas nuotaikas ir prasmes. Spontaniško variantiškumo, specifinės kūrėjo savybės dėka galime sekti  kūrybos procesą, tarsi stovėtume greta molberto, ant kurio gimsta naujas paveikslas. Signuotas apačioje dešinėje: „Domsaitis”.

 

Aprašė Kristina Jokubavičienė

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Keturios figūros more information...

Additional titles

Title Language Type Date  
Painting “Four Figures” anglų kalba  more information...

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Lietuvos nacionalinis dailės muziejus