Autoportretas

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Lithuanian National Museum of Art
Fund main
Exhibit type tapyba 
Field menas, vaizduojamoji dailė
Primary account number LNDM ED 67153
Inventory number LNDM T 851
Measurements aukštis – 46 cm
plotis – 37,5 cm
Materials drobė 
Manufacturing technique aliejinė tapyba 
Author(s)
Date XIX a. vid.

Description

Exhibit description

Boleslovas Mykolas Ruseckas (1824–1913) – dailininkas, kolekcininkas, tapytojo Kanuto Rusecko sūnus. Studijavo Peterburgo dailės akademijoje pas Karlą Briulovą ir Fiodorą Bruni. 1854 m. išvyko į kelionę po Europą, lankėsi Vienoje, Berlyne, Paryžiuje, ilgiau gyveno ir studijavo Romoje, 1857 m. buvo nuvykęs į Krokuvą. Grįžęs gyveno Vilniuje. Tapė portretus, altorių paveikslus, peizažus. Kolekcionavo meno kūrinius. Dalį savo meno rinkinių testamentu paliko Vilniaus mokslo bičiulių draugijai.
Autoportretas biustinis. Dailininkas pavaizdavo save dešinę ranką priglaudusį prie krūtinės ir žvelgiantį į žiūrovą. Jis vilki mėlyną švarką. Ant kaklo užrišta tamsi smulkiai ornamentuota kalaskarė. Fonas bedaiktis, melsvai pilkas.

Kitoje paveikslo pusėje užrašas:
Portret Bolesława Rusieckiego malowany przez niego jest własnością Stefanii z Karpowiczów B. Rusieckiej. Zlokowany u Wbx. Kazimierza Zalewskiego kanoninka i prokorycza Ostrobramskiego z prośbą zwrócenia go na zadanie właścicielki. Wilno. Sierpnia 22 d. 1857 roku.

Aprašė Dalia Tarandaitė

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Autoportretas more information...

Information about historical, cultural and art object

Genre autoportretas 

Information on inventory

Source
Lietuvos valstybės kūrėjai. T.1: XVI-XIX a. portretai. Sud. L. Bialopetravičienė. Vilnius, 2006, poz. 341

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Lietuvos nacionalinis dailės muziejus