E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  oblius

Medžio paviršiui lyginti ar įvairiai formuoti naudojamas įrankis.

Source of the term description:

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.

Non-preferred term

ablis; ablys; ablius; drožlys; drožtuvas; ėbelis; ėblis; ėblius; eblius; ėvelis; oblia; oblis; ožiukas

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Terms in other languages

plane; planer anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.