E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  muaras (audinys)

Lygus vienspalvis dvinyčio pynimo šilkinis, pusšilkinis, retkarčiais medvilninis ar vilnonis audinys su paviršiuje įspaustu bangų raštu. Dažnai būna ataustas ir metalo siūlais.

Source of the term description:

Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia, t. III: Bažnytinė tekstilė. XV–XX a. pradžia, sud. G. M. Martinaitienė, E. Pinkutė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004, p. 287.

Terms in other languages

tabby; tabby weave; plain weave anglų kalba

Art & Architecture Thesaurus Online,http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=textile&logic=AND&note=&subjectid=300227906 (žiūrėta 2011 08 29).