• Algimantas Kezys

      Algimantas Kezys

      Algimantas Kezys, menotyrininkas, rašytojas, teologas, filosofas, fotografas. Gimė 1928 m. spalio 28 d. Vilkaviškio apskrityje, Vištyčio miestelyje. Pradžios mokyklą pradėjo lankyti Kybartuose, vėliau mokėsi Vilniaus III-oje gimnazijoje. Šeimai nuo sovietų okupacijos pasitraukus į Vakarus, mokyklos baigimo diplomą įsigijo Dypholzo lietuvių gimnazijoje Vokietijoje. 1950 m. atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas, įstojo į Jėzuitų ordiną ir 1961 m. buvo įšventintas kunigu. 1966 m. Lojolos universitete Čikagoje įgijo filosofijos magistro laipsnį.

Objects of the exhibition

   
  • Displaying 13 results of 24
  • Number of entries per page:
  • Page: of: 7
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
No comments yet. Be the first.