Kristaus kančia

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Fondas pagrindinis
Eksponato tipas tapyba 
Sritys menas
Pirminės apskaitos numeris LNDM ED 2932
Inventorinis numeris LNDM T 3701
Matmenys aukštis – 47 cm
plotis – 53 cm
Medžiagos medis 
Atlikimo, pagaminimo technika aliejinė tapyba 
Autorius (-iai)
Luko van Leideno mokyklos dailininkas
Sukūrimo data XIX a.
Sukūrimo stilius ir periodas renesansas (Europoje) 

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Paveikslas yra Nyderlandų devotio moderna aplinkoje susiklosčiusių atvaizdų, skirtų privačiam pamaldumui ir mąstymams, pavyzdys.
Jėzaus kančios ir išaukštinimo istorija pavaizduota peizaže: dešinėje matyti sodas, pastatas su bokštu, centre atsiveriančioje perspektyvoje – kalnai, o kairėje – Jeruzalės sienos, vartai ir pretoriumas – Piloto rūmai. Jėzaus istorija prasideda ir baigiasi beveik toje pačioje vietoje – kompozicijos centre. Jos gilumoje matyti mokinių lydimas Jėzus, ant asilo jojantis į Jeruzalę. Nuplakimo scena pavaizduota kuorais užsibaigiančios sienos arkoje. Artimesniame plane nuplaktas, erškėčiais vainikuotas ir raudonu apsiaustu apvilktas Jėzus išstatytas jo mirties reikalaujančiai miniai, kurią sudaro XV a. miestiečių ir bajorų drabužiais vilkinčios figūros. Dar arčiau pavaizduotas pro Jeruzalės vartus išvedamas kryžių nešantis Jėzus. Pirmajame plane sukomponuotos trys scenos: Jėzus – Skausmų vyras, Sopulingoji Dievo Motina ir Jėzaus laidojimas. Skausmų vyras (lietuviškasis Rūpintojėlis) – Izaijo išpranašautas iškankintas teisusis, prisiėmęs mūsų kaltes, nuogas ir sužalotas sėdi kairėje ant akmens. Šalia jo budelis dailidės įrankiu gręžia kryžiaus detalę. Pirmojo plano centre vaizduojama Sopulingoji Dievo Motina, ant kelių laikanti nuo kryžiaus nuimtą Sūnaus kūną. Dešinėje – Juozapas Arimatietis ir dar vienas vyras, guldantis Jėzų į kapą. Prie kapo stovi Dievo Motina, šv. evangelistas Jonas ir šv. Marija Magdalietė. Visos kompozicijos centrą užima antrajame jos plane pavaizduotas Nukryžiavimas. Į kryžių atremtos kopėčios su septyniomis pakopomis, žyminčiomis septynias didžiąsias nuodėmes. Po kryžiumi, pamaldžiai sudėjusi rankas, klūpo moteris tamsiu drabužiu ir baltu nuometu, už jos stovi šv. Jonas Krikštytojas. Viena jo ranka globojančiu judesiu padėta moteriai ant peties. Moteris neturi nimbo ir akivaizdžiai nėra Evangelijos istorijos veikėja, greičiausiai čia pavaizduota paveikslo užsakovė.
Už laidojimo scenos pavaizduotas Prisikėlęs Jėzus, stovintis ant kapo plokštės, dar toliau – Jėzus sodininko pavidalu pasirodantis Marijai Magdalietei, o gilumoje, kelyje vedančiame į kalną, tolimo miesto link – kelionės į Emausą scena. Prie horizonto, ant kalvos susirinkę mokiniai, o virš jų saulėtekio šviesos fone matyti mažytė į dangų žengiančio Jėzaus figūrėlė.

Aprašė Irena Vaišvilaitė

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Kristaus kančia daugiau informacijos...

Papildomi pavadinimai

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Kristaus kančia, Prisikėlimas ir Žengimas į dangų 2003 m. daugiau informacijos...

Parodos

Turinys neužkrautas..

Informacija apie aprašą

Šaltinis
Lietuvos sakralinė dailė, T1: Tapyba, skulptūra, grafika. Parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" katalogas. Sudarė Dalia Tarandaitė. Vilnius, 2003, poz. I.3

Eksponato autorinės turtinės teisės