Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Skiemenų lentelė

  Skiemenų lentelė, XIX a. pab.

  Nežinomas drožėjas
  Skiemenų lentelė. Lentelė profiliuotais, banguotais pakraščiais, su koteliu. Banguotuose iškilimuose, kurių yra penki, išgręžta po apskritą skylutę. Greta vidaus pusėje išgręžta po šešias mažesnes skylutes. Skylutės reikalingos gijoms įverti, kartu ir puošybos elementas. Abi lentelės plokštumų pusės išpjaustinėtos asimetriniais augaliniais motyvais. Lentelė buvo naudota metant audeklą ant mestuvų.

  Aprašė Irena Ūdraitė
 • Čiurlionis I

  Čiurlionis I, 1977 m.

  Telesforas Valius
  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 -1911) didis lietuvių dailininkas, kompozitorius, chorvedys, visuomenės veikėjas. 1894-1899 Varšuvos konservatorijoje studijavo fortepijoną, kompoziciją, muzikos teoriją ir istoriją. Per 35-erius gyvenimo metus M. K. Čiurlionis sukūrė apie 200 muzikos kūrinių ir 300 tapybos darbų. 1967 Kaune pastatytas muziejus, kuriame saugomas beveik visas dailininko kūrybinis palikimas ir menininko archyvas. Ši dekoratyvi, stilizuoto piešinio kompzicija skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100 - osioms gimimo metinėms pažymėti.
  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.
 • Motina

  Motina, 1959 m.

  Telesforas Valius
  Dekoratyvi, stilizuoto piešinio, figūrinė kompozicija apibendrintai vaizduoja moters siluetą. Portretuojamosios veidas ištęstas ir suplotas, o rūbai plazdantys, laisvi bei dekoruoti raštais. Visas likęs lakšto fonas užpildytas spalviniais intarpais ir tarp savęs sujungtomis plokštumomis.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.
 • Žemaitija VII

  Žemaitija VII, 1971 m.

  Telesforas Valius

  Dailininkas Telesforas Valius didžiąją gyvenimo dalį gyveno Kanadoje. Ilgą laiką dailininko kūrybai įtaką darė lietuviška jaunystės patirtis, gimtosios Žemaitijos įspūdžiai. Vėliau išeivijoje net mažas ar netiesioginis tėvynės priminimas galėjo įkvėpti kūryba, lietuviškos tematikos imtis skatino ir motinos atsiųstas "dievukas", ir laiškas ar lietuviška spauda. Jau išeivijoje menininko kuriamas vaizdas suabstraktėjo, ir, nors būdamas labai prisirišęs prie savo lietuviškos patirties, menininkas žengė laisvėjimo keliu. "Žemaitijos" ciklas persmelktas nuolatinio prarastos tėviškės ilgesio, sudarytas iš abstrakčių litografijų, užpildytų vakariniam Lietuvos regionui būdingais simboliais.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Iliustracija „Dionizo Poškos laikais“

  Iliustracija „Dionizo Poškos laikais“, 1939 m.

  Telesforas Valius

  1812 netoli Skaudvilės miestelio įkurtas pirmasis Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje Dionizo Poškos muziejus. Šiam kraštotyros muziejui įkurti pasirinktas tais pačiais metais Vyšniakalnyje nukirstas didžiulis išdegęs ąžuolas Baublys, nuo kurio ir kilo muziejaus pavadinimas. Ši romantiška, stilizuota kompozicija vaizduoja prie Baublio bevaikštančią ėdančią ožką, aplinkui daugybę besimėtančių namų apyvokos rakandų ir įvairių daiktų.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Fotografija iš Arbit Blato archyvo. Nepažįstamas asmuo prie Chaimo Sutino skulptūros Paryžiuje
 • Fotografija iš Arbit Blato archyvo. Nepažįstamas asmuo prie Chaimo Sutino skulptūros Paryžiuje
 • Pabėgėliai

  Pabėgėliai, XX a. vid.

  Telesforas Valius

  Stilizuoto piešinio, kontrastinių tonų, slogios nuotaikos kompozicija perteikė dramatišką pabėgėlių dalią, kurią ir pačiam dailininkui teko patirti. Raižinyje pavaizduoti žmonės susigūžę, sulinkę, jų figūros kampuotos, prislėgtos gyvenimo naštos ir tėviškės praradimo skausmo. Fone sausas, palinkęs ir nulaužtas medis bei dangumi plaukiantys juodi debesys.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Gamtoje

  Gamtoje

  Regina Ingelevičienė
 • Iliustracijos K. Zubkos eilėraščių rinktinei „Mergaitė su žibuoklėm

  Iliustracijos K. Zubkos eilėraščių rinktinei „Mergaitė su žibuoklėm", 1938 m.

  Telesforas Valius
  Modernistinio piešinio, dekoratyvi, dvipusė kompozicija, iliustruojanti 1938 išleistą K. Zubkos eilėraščių rinktinę "Mergaitė su žibuoklėm". Vienoje lakšto pusėje yra dvi knygos iliustracijos, kuriose stilizuotai pavaizduotos storos žmogaus kojos iki kelių (skulptūros fragmentas), o jų apačioje moterų iškeltomis rankomis figūrėlės ir pro tunelį besimatanti geležinkelio atkarpa su stulpas ir ryškiai šviečiančiu žibintu. Antrojoje lakšto pusėje raižytojas dekoratyviai ir stilizuotai pavaizdavo prie Baublio iš kubilo geriančią ožką. Aplinkui statinį mėtosi įvairūs namų ūkio rakandai, o kairėje pro šalį keliauja trys mažos, apibendrinto vaizdo figūros. Visas kompozicijos fonas tarsi nušviestas, perteiktas kruopščiai ir smulkiai.
  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.
 • Saulei leidžiantis prie tinklų

  Saulei leidžiantis prie tinklų

  Regina Ingelevičienė
 • Juozo Tysliavos iliustruoto poezijos albumo „Tawa Nouson“ maketas. Viršelis ir 51 lapas su iliustracijomis ir tekstu

  Juozo Tysliavos iliustruoto poezijos albumo „Tawa Nouson“ maketas. Viršelis ir 51 lapas su iliustracijomis ir tekstu, 1962 m.

  Telesforas Valius

  Juozas Tysliava (1902-1961) lietuvių poetas avangardistas, keturvėjininkas. Parašė kelias knygas (Žaltvykslė, 1922, Traukinys, 1923 ) Devyniasdešimt šešių eilučių poemai dailininkas nupiešė septyniasdešimt iliustracijų ir kaligrafiškai perrašė jos tekstą. Poemoje apdainuojamos prūsų kovos dėl laisvės. Dailininkui tai priminė Lietuvos rezistenciją, užgavo jautriausias sielos žaizdas. Piešinių ciklas buvo iškilus, herojinę dvasią bei ritmines intonacijas atitinkantis kūrinys. Tuo metu sumanyta knyga liko neišleista, nepavykus surasti leidėjo. Poema sudaryta iš aštuonių dalių ir kiekviena prasideda prūsiškais maldos „Tėve mūsų“  žodžiais. Piešiniai ekspresyvūs, skaudūs, plonų linijų brėžiniai nervingai lūžinėja storuose juoduose brūkšniuose. Kai kur panašu į kraujuojančią atsivėrusią žaizdą. Abstrakčių linijų ir dėmių raizgyne kur ne kur ryškėja žmonių figūros ar veidai, kryžiuočių bei žirgų siluetai, pilių kuorai ar laivų bures.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Rodomi įrašai nuo 99157 iki 99168
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 8332