Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Juozo Tysliavos iliustruoto poezijos albumo „Tawa Nouson“ maketas. Viršelis ir 51 lapas su iliustracijomis ir tekstu

  Juozo Tysliavos iliustruoto poezijos albumo „Tawa Nouson“ maketas. Viršelis ir 51 lapas su iliustracijomis ir tekstu, 1962 m.

  Telesforas Valius

  Juozas Tysliava (1902-1961) lietuvių poetas avangardistas, keturvėjininkas. Parašė kelias knygas (Žaltvykslė, 1922, Traukinys, 1923 ) Devyniasdešimt šešių eilučių poemai dailininkas nupiešė septyniasdešimt iliustracijų ir kaligrafiškai perrašė jos tekstą. Poemoje apdainuojamos prūsų kovos dėl laisvės. Dailininkui tai priminė Lietuvos rezistenciją, užgavo jautriausias sielos žaizdas. Piešinių ciklas buvo iškilus, herojinę dvasią bei ritmines intonacijas atitinkantis kūrinys. Tuo metu sumanyta knyga liko neišleista, nepavykus surasti leidėjo. Poema sudaryta iš aštuonių dalių ir kiekviena prasideda prūsiškais maldos „Tėve mūsų“  žodžiais. Piešiniai ekspresyvūs, skaudūs, plonų linijų brėžiniai nervingai lūžinėja storuose juoduose brūkšniuose. Kai kur panašu į kraujuojančią atsivėrusią žaizdą. Abstrakčių linijų ir dėmių raizgyne kur ne kur ryškėja žmonių figūros ar veidai, kryžiuočių bei žirgų siluetai, pilių kuorai ar laivų bures.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Juozo Tysliavos iliustruoto poezijos albumo „Tawa Nouson“ maketas. Viršelis ir 51 lapas su iliustracijomis ir tekstu

  Juozo Tysliavos iliustruoto poezijos albumo „Tawa Nouson“ maketas. Viršelis ir 51 lapas su iliustracijomis ir tekstu, 1962 m.

  Telesforas Valius

  Juozas Tysliava (1902-1961) lietuvių poetas avangardistas, keturvėjininkas. Parašė kelias knygas (Žaltvykslė, 1922, Traukinys, 1923 ) Devyniasdešimt šešių eilučių poemai dailininkas nupiešė septyniasdešimt iliustracijų ir kaligrafiškai perrašė jos tekstą. Poemoje apdainuojamos prūsų kovos dėl laisvės. Dailininkui tai priminė Lietuvos rezistenciją, užgavo jautriausias sielos žaizdas. Piešinių ciklas buvo iškilus, herojinę dvasią bei ritmines intonacijas atitinkantis kūrinys. Tuo metu sumanyta knyga liko neišleista, nepavykus surasti leidėjo. Poema sudaryta iš aštuonių dalių ir kiekviena prasideda prūsiškais maldos „Tėve mūsų“  žodžiais. Piešiniai ekspresyvūs, skaudūs, plonų linijų brėžiniai nervingai lūžinėja storuose juoduose brūkšniuose. Kai kur panašu į kraujuojančią atsivėrusią žaizdą. Abstrakčių linijų ir dėmių raizgyne kur ne kur ryškėja žmonių figūros ar veidai, kryžiuočių bei žirgų siluetai, pilių kuorai ar laivų bures.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Advokato Zagio (Zaggi) portretas

  Advokato Zagio (Zaggi) portretas

  Neemija Arbit Blatas
 • Kristinos (1632–1654) Rygos šilingas

  Kristinos (1632–1654) Rygos šilingas, 1632–1654 m.

  Kristinos (1632–1654) Rygos šilingas. Aversas. Centre – Švedijos karalienės Kristinos monograma: po karūna inicialai (raidė „C“), kurių viduje – Vazų giminės herbas (auksinių rugių pėdas). Aplink vaizdulį legenda: CHRISTINA∙D[ei]∙G[ratia]∙R[egina]∙S[veciæ]∙. Vertimas: „Kristina, su Dievo malone, Švedijos karalienė“.

  Reversas. Centre – mažasis Rygos herbas: du sukryžiuoti raktai su kryžiumi viršuje. Papuošti palmės šakele. Aplink vaizdulį legenda: SOLIDVS∙CIVI[tatis]∙RIG[ensis]∙[?]∙. Vertimas: Rygos miesto šilingas. Dėl išdilimo arba netaisyklingo kaldinimo – neįskaitoma data.

  Rygos, taip pat ir Livonijos, šilingų Lietuvoje randama gausingiausiai. Karalienės Kristinos Augustos Vazos valdymo metais (1632–1654) šios smulkaus nominalo monetos užplūdo Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Po karo su Švedija (1600–1611) LDK iždas buvo ištuštėjęs, tad Zigmanto III Vazos valdymo metais (1588–1632) LDK nustojo kaldinti smulkaus nominalo monetas (paskutinės monetos buvo nukaldintos 1627 m., o kalyba atnaujinta 1650 m., Jono II Kazimiero Vazos valdymo laikais). Švedijos užimtoje Livonijoje, Rygos mieste, 1644 m. buvo atidaryta antroji monetų kalykla. Abi Rygos miesto kalyklos vien šiuo laikotarpiu (1644–1655) nukaldino daugiau nei 1 mlrd. 200 mln. biloninių, t. y. žemos prabos sidabro (dažniausiai sidabro ir vario lydinio) šilingų, dar vadinamų solidais.

 • Frankas Lombardis (Franco Lombardi)
 • Ekslibrisas „Adomas Galdikas“

  Ekslibrisas „Adomas Galdikas“, XX a. II p.

  Telesforas Valius

  Adomas Galdikas (1893-1969) lietuvių tapytojas, grafikas, teatro dekoratorius, pedagogas. 1917 baigė Peterburgo barono Štiglico Centrinę techninio piešiio mokyklą, nuo 1922 dėstė grafiką Kauno meno mokykloje, parodose dalyvavo nuo 1920. 1937 Pasaulinėje parodoje Paryžiuje už tapybos triptichą gavo "Grand Prix", o už Vinco Krėvės "Šarūno" dekoracijas - aukso medalį. Šis ekslibrisas abstrahuoto piešinio, dekoratyvus, stilizuotas, prislopinto kolorito.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Ekslibrisas „Paulius Augius“

  Ekslibrisas „Paulius Augius“, 1976 m.

  Telesforas Valius

  Paulius Augius - Augustinavičius (1909 -1960) lietuvių dailininkas grafikas, knygų iliustratorius. 1935 baigė Kauno meno mokyklą, grafikos studiją, 1935-1938 studijas tęsė Paryžiaus Valstybinėje aukštojoje meno mokykloje ir Valstybinėje meno ir amatų mokykloje, priklausė "Formos" dailininkų organizacijai. Parodose dalyvavo nuo 1935, 1938 už "Žemaičių vestuvių " iliustracijas gavo Lietuvos Valstybės taupomųjų kasų premiją. Šis dekoratyvus, stilizuotas, prislopinto kolorito knygos ženklas vaizduoja ant kalvos augančius medelius.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Golgota

  Golgota, 1956 m.

  Telesforas Valius

  Dekoratyvi, figūrinė, prislopinto kolorito kompozicija. Dešinėje pavaizduotos stovinčios moterys ilgais drabužiais, nuleistomis galvomis, prie šonų prispaustomis rankomis.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Piešinys

  Piešinys, 1959 m.

  Telesforas Valius

  Stambiaplanis, figūrinis piešinys vaizduoja dvi susiglaudusias figūras nuleistomis galvomis. Kairėje stovi būrelis pirmyn palinkusių žmonių su gobtuvais ant galvų.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Piešinys kompozicijos „Golgota“ tema

  Piešinys kompozicijos „Golgota“ tema

  Telesforas Valius

  Stilizuoto piešinio, sodrios linijos kompozicija stambiu planu vaizduoja stovinčią figūrą ilgais drabužiais ir nuleista galva.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Peizažas

  Peizažas

  Telesforas Valius

  Stilizuoto piešinio kompozicija stambiu planu vaizduoja seną dvikamienį medį be lapų. Tolumoje ryškėja nedidelis pastatas, kiek kairiau aukšto, siauro statinio kontūrai, užgožti kito seno medžio.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

   

   

 • Kompozicija

  Kompozicija

  Telesforas Valius

  Abstraktaus piešinio, dekoratyvi, ryški kompozicija sudaryta iš vertikalių bei horizontalių žalių, mėlynų, raudonų, juodų, geltonų, rudų bei baltų brūkšnių.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Rodomi įrašai nuo 99193 iki 99204
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 8606