Limis sistema pasipildė dailininkės Reginos Rasos Dočkutės kūriniais

Limis sistema nuolat pildoma naujais eksponatais, naujais skaitmeniniais vaizdais. Šiemet joje atsirado virš šimto dailininkės Reginos Rasos Dočkutės akvarelių, pastelių, grafikos darbų, didžioji dauguma jų - su skaitmeniniais vaizdais, viešai prieinamais plačiajai publikai. Peržiūrėti, panaršyti po visus autorės eksponatus, įvestus į Limis sistemą iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių, galima Limis viešojoje prieigoje.
Iš atrinktų šios autorės eksponatų taip pat buvo sudaryta ir virtuali paroda.
Eksponatų paieškos vaizdas - Dočkutė