Antanas Gedminas

Vardas Antanas
Pavardė Gedminas
Profesija grafikas, tapytojas, dailėtyrininkas
Gimimo data 1927-07-08

Išsami biografija

Grafikas, tapytojas, dailėtyrininkas. Gimė 1927 m. liepos 8 d. Pabebirvio k. (Jurbarko r.), mirė 1978 m. gruodžio 21 d. Florencijoje (Italija); palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

1946–1951 m. mokėsi Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1951–1952 m. studijavo monumentaliąją tapybą LSSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).

1953–1957 m. ir 1969–1978 m. LKP CK kultūros skyriaus Meno ir kinematografijos sektoriaus vedėjas, 1974–1978 m. Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1952–1953 m. LSSR valstybiniame dailės instituto Dailės istorijos katedros laborantas, 1953–1957 m. LKP CK mokslo ir kultūros skyriaus instruktorius, 1957–1969 m. leidyklos „Mintis“ vyr. dailininkas, nuo 1985 m. šios leidyklos Meno redakcijos vedėjas. Nuo 1974 m. leidinio „Dailė“ sudarytojas ir meninis redaktorius.

Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 1952 m. dalyvavo parodose, organizavo ekslibrių parodas. 1967 m. surengė asmeninę ekslibrių parodą Vilniuje, 1980 m. Lietuvos dailės muziejuje surengta retrospektyvinė kūrybos paroda.

Linoraižinio, cinkografijos ir kitomis technikomis sukūrė apie 100 ekslibrių („A. G.“, 1963; „A. Stravinsko“, „V. Jucio“, abu 1968; „Ex musicis L. Abariaus“, 1971; „O. Šimkuvienės“, 1976; „P. Bražėno“, 1977 ir kt.). Ekslibriai raiškaus lakoniško piešinio, būdingi juodų ir baltų plotų kontrastai, darnus šrifto ir vaizduojamų elementų ryšys, taikli ekslibrio savininko charakteristika.

Apipavidalino daugybę (per 300) mokslinių, politinių veikalų, dailės leidinių. Sudarė albumus „Knyga ir dailininkas“ (su R. Gibavičiumi, 1966), „Lietuvos plakatas“ (su J. Galkumi, 1971), „Juozas Galkus“ (1974), „Eduardas Jurėnas“ (1974), parašė monografiją „Antanas Kučas“ (1971), įžanginius tekstus knygoms „Jonas Kuzminskis. Ekslibrisai“ (1976), „Antanas Kučas. Ekslibrisai“ (1978), paskelbė 44 straipsnius spaudoje („Tiesa“, „Literatūra ir menas“, „Pergalė“, „Naujos knygos“, „Techninis biuletenis“ ir kt.) apie lietuvių knygų grafiką, estampą, plakatą.

Nutapė peizažų, natiurmortų, piešė atvirukus, kvietimus, emblemas ir kt.

1984 m. išleista knyga „Antanas Gedminas: straipsniai, atsiminimai“ (sud. O. Gedminienė).

Įvertinimas: 1977 m. LSSR nusipelnęs meno veikėjas.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.