Marija Balčiūnienė

Išsami biografija

XIX a. II p. – XX a. I p. audėja.

Žinoma, kad yra gyvenusi Papiškių k., Daugų vls., Alytaus apskr.

 

Parengta pagal IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 02)