Jadvyga Antanina Dobkevičiūtė-Paukštienė

Vardas Jadvyga Antanina
Pavardė Dobkevičiūtė-Paukštienė
Mergautinė pavardė Dobkevičiūtė
Profesija tapytojas, dėstytojas
Gimimo data 1913-06-13

Išsami biografija

Tapytoja. Gimė 1913 m. birželio 13 d. Liepojoje (Latvija), mirė 2005 m. Čikagoje (JAV).
Mokėsi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje. 1932–1938 m. studijavo tapybą Kauno meno mokykloje pas Petrą Kalpoką, 1938–1939 m. tobulinosi Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje (Ecole des Beaux Arts) Paryžiuje pas Georgesą d‘Espagnatą.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Nuo 1955 m. dėstė liaudies meną Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, dailę – lietuvių šeštadieninėse mokyklose.

Nuo 1939 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė, nuo 1956 m. Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narė, nuo 1971 m. Amerikos lietuvių dailininkių draugijos narė.

Nuo 1937 m. dalyvavo parodose JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Lietuvoje (1988, 1999). Surengė asmeninių parodų: 1953, 1955 (su B. Murinu), 1969, 1978, 1989, 1992 m. Čikagoje; 1964 m. Detroite; 1967 m. Klivlande.

Įvairiomis technikomis tapė peizažus, natiurmortus, portretus, sukūrė grafikos darbų, piešinių, liejo akvareles.

Ankstyvojoje kūryboje dominavo kasdienio gyvenimo motyvai, motinos ir vaiko, religinės temos, šviesus koloritas, impresionistinė tapymo maniera („Medyje besiilsinti mergaitė“, 1947). Tarpukariu nutapė Šv. Mergelės Marijos altorinį paveikslą Braziūkų (Kauno r.) bažnyčioje, iliustravo leidinį „Žiburėlis“, kūrė dekoratyvias kompozicijas art deco stiliumi (rištinio kilimo projektas, 1937). Pagal jį A. Tamošaičio dirbtuvėje išaustas kilimas 1937 m. Paryžiaus tarptautinėje meno ir technikos parodoje apdovanotas aukso medaliu.

JAV sukurtuose kūriniuose atsirado socialinė tematika, dramatiškos nuotaikos. Paveikslai abstraktesni, daugiafigūrių kompozicijų, nutapyti abstrakčiojo ekspresionizmo stilistika, sodraus kolorito, rupesnės faktūros, smulkaus potėpio (ciklas „Karo aukos“, 1984; „Gimęs pakelėje“, 1988).

Paskelbė straipsnių dailės klausimais išeivijos leidiniuose „Draugas“, „Moteris“.

Įvertinimas: 2001 m. buvo apdovanota JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premija.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje („Autoportretas“, 1944; „Dailininko P. Kaupo portretas“, 1965; „Aktas“, 1970; „Žiema priemiestyje“, 1970; „Žvejai“, 1976 ir kt.), Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV).

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija, amerikiečių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.