Ona Gecevičienė

Išsami biografija

Audėja, XIX a. II p. – XX a. I p.
Žinoma, kad yra gyvenusi Žvirgždėnų k., Daugų vls., Alytaus apskr.

 

Parengta pagal IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 21)