Giedrė Konstancija Jasudytė

Vardas Giedrė Konstancija
Pavardė Jasudytė
Profesija dailininkas keramikas
Gimimo data 1935-10-12

Išsami biografija

Keramikė. Gimė 1935 m. spalio 12 d. Utenoje, mirė 2008 m. liepos 16 d. ten pat.
1953–1958 m. mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas), 1959–1964 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) pas Aldoną Ličkutę, Juozą Mikėną.

1964–1967 m. dirbo Vilniaus valstybiniame statybinių medžiagų mokslinių tyrimų institute, 1969 m. – Vilniaus kombinate „Dai­lė“.

Nuo 1966 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Nuo 1964 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rusija). Su seseria tekstilininke Ramute Aleksandra Jasudyte surengė asmeninių parodų: 1981, 1996 m. Vil­niuje; 1997 m. Kaune; individualią – 2004 m. Utenoje.

Sukūrė indų, vazų ir jų komplektų („Liau­diškai“, 1991; „Geldos“ 1993), dekoratyvinės keramikos kompozicijų – plokščių, skulptūrinių formų („Mergaitė su balandžiu“, 1965; Kaušas ir piesta“, 1967; „Lietuvaitė“, 1968; „Apsižvalgymas“ 1987; „Restauracija“, 1989; „Bal­tasis avinėlis“ 1996). Kūrinių plastika ir koloritas inspiruotas gamtos ir liaudies meno tradicijų, jiems būdingos aptakios, monumentalios formos, raiški faktūra, lokalinės spalvos („Lapai“, 1970; „Dekoratyvinė keramika“, 1977).

Parašė įvadą leidiniui „Aldona Ličkutė“ (1970).

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.