Vincentas Smakauskas

Vardas Vincentas
Pavardė Smakauskas
Profesija dailininkas
Gimimo data 1797-01-01

Išsami biografija

Dailininkas, gydytojas. Vincentas Smakauskas gimė 1797 m. sausio 1 d. Vilniuje.
Nuo 1817 m. studijavo Mokytojų seminarijoje prie Vilniaus universiteto, nuo 1819 m. – Vilniaus universiteto Dailės skyriuje (pas J. Rustemą, J. Saundersą, J. Jelskį). 1821 m. jam suteiktas meno magistro laipsnis.
1823–1829 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje (pas B. Šebujevą). 1829–1831 m. dėstė Vilniaus universitete. 1836 m. baigęs Vilniaus medicinos-chirurgijos akademiją, dirbo gydytoju Mielagėnuose, 1841–1858 m. – Varšuvoje, vėliau persikėlė į Krikonis.
V. Smakauskas – vienas ryškiausių Vilniaus meno mokyklų atstovų. Stiliui susiklostyti įtakos turėjo romantizmas, A. Orlovskio kūryba, akademinė tapymo maniera.
Nutapė mitologinės tematikos („Edipas su dukterimis“), istorinių (dažnai vaizdavo reikšmingus Lietuvos ir Lenkijos istorijos įvykius) kompozicijų („Steponas Batoras įsteigia Vilniaus akademiją“, „Jogaila prašo karalienės Jadvygos rankos“), buitinio žanro paveikslų („Žydų vestuvės“, „Čigonų taboras prie vandens“), portretų (S. Batoro D. Jakutavičiaus, J. I. Kraszewskio, autoportretą), peizažų („Žanrinė scena Trakų ežero pakrantėje“). Vėlesnėse kompozicijose ryšku romantizmo bruožai („Aklas elgeta su berniuku“, „Turkų kova su čerkesais“, „Ulonas ant žirgo“).
V. Smakauskas vienas pirmųjų pradėjo iliustruoti romantizmo literatūrą, atgaivino medžio raižinio techniką, išmoko litografijos subtilybių. Grafikos kūriniams būdinga romantinė nuotaika, ekspresyvumas reiškiamas lengva laisva kontūrine linija.
Litografijos technika sukūrė iliustracijas A. Mickevičiaus poemai „Konradas Valenrodas“ („Konrad Wallenrod“), medžio raižinio – M. Balinskio, T. Lipinskio knygai „Senovės Lenkija“ („Starożytna Polska“), K. W. Wójcickio knygai „Senovės vaizdai“(„Obrazy starodawne“), J. I. Kraszewskio poemai „Vitolio rauda“; iliustracijoms būdinga teksto ir vaizdo ryšys.
Sukūrė piešinių (karikatūrų, istorinių portretų, architektūros paminklų, buitinių vaizdų; Trakų pusiasalio pilies, Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios freskų), profesorių J. Saunderso ir J. Sniadeckio medalius, Mielagėnų bažnyčiai – šv. Petro ir šv. Pauliaus skulptūras, Kublickių šeimos antkapinį paminklą, religinės tematikos paveikslų.
Paskelbė straipsnių apie lietuvių dailę ir dailininkus.
V. Smakauskas mirė 1876 m. vasario 19 d. Krikonyse.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, t. 22, p. 127.