Marija Šalkauskienė

Išsami biografija

XIX a. II p. – XX a. I p. audėja. Žinoma, kad yra gyvenusi Mikailiškių k., Vilkmergės vls., Vilkmergės apskrityje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 10 03).