Pranas Gailius

Vardas Pranas
Pavardė Gailius
Profesija tapytojas, grafikas
Gimimo data 1928-01-22

Išsami biografija

Tapytojas, grafikas. Gimė 1928 m. sausio 22 d. Mažeikiuose, mirė 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje (Prancūzija).

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Nuo 1945 m. gyveno Prancūzijoje. 1946 m. lankė vakarinius piešimo kursus prie École des Arts Decoratifs Strasbūre. 1950 m. apsigyveno Paryžiuje, dvejus metus mokėsi F. Léger meno akademijoje (Academie Fernard Léger), 1953 m. studijavo grafiką Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje.

Nuo 1955 m. pradėjo bendradarbiauti su Paryžiaus dailės galerijomis ir salonais. Pirmoji asmeninė paroda surengta 1955 m. Paryžiuje, Galerie du Haut Pavé. Vėliau Paryžiuje asmeninės parodos vyko 1959, 1963, 1965, 1966, 1975, 1978, 1983, 1985, 1987 (su A. Mončiu) ir 1990 m. Asmenines parodas taip pat surengė Berlyne, Miunchene, Štutgarte (1960–1961), Tokijuje, Ženevoje, Liuksemburge (visos 1966), Geteborge (1967), Briuselyje (1987), Tulūzoje (1985, 1988); JAV – 1963, 1973, 1979 Čiurlionio galerijoje (1963 m. kelionės į Čikagą metu susitiko su tėvais, emigravusiais į Ameriką), 1981, 1987 m. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 1968 m. Niujorke (su Ž. Mikšiu ir A. Mončiu); 1979, 1981, 1984; 2007 m. Kanadoje; 2007 m. Kaliningrade; 2007 m. Stokholme, 2009 m. Kopenhagoje ir kt.

Lietuvoje asmeninės parodos vyko: 2005 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 m. Vilniuje; 2005 m. Mažeikiuose; 2008 m. Klaipėdoje; 2009 m. Marijampolėje; 2011, 2013 m. Palangoje. 2017 m. pomirtinė paroda „Pranas Gailius. In memoriam“ surengta galerijoje „Kunstkamera“, Vilniuje.

Dalyvavo daugelyje parodų užsienyje, lietuvių išeivijos dailės parodose. Kūriniai eksponuoti parodose Lietuvoje: 1990 m. Vilniaus knygos meno trienalėje; 2010 m. parodoje „Lietuviai Paryžiuje“ Kaune; 2012 m. Vilniuje parodoje „Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje“ (NDG); 2010 m. „Lietuviai Paryžiuje“  ir  2013 m. „Pasaulio lietuviai Paryžiuje XX a. II pusė“ (abi rengė galerija „Menų tiltas“) bei „Pasitraukimai. Abstrakcija išeivijos dailėje (galerija „Kunstkamera“) ir kt.

Vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, neretai pasirašinėjęs tik vardu Pranas. Sukūrė estampų ir jų ciklų, dailininko knygų, tapybos paveikslų, akvarelių, piešinių, skulptūrų. Kūryboje įkūnijo lietuviškosios pasaulėjautos dvasią ir suteikė jai modernistinę raiškos formą. Kūriniuose vyrauja poetinė nuotaika, dominuoja gamtos motyvai: nuo žaismingų erdvės fiksavimų iki ženklinių, redukuotų gestinių išraiškų, neretai primenančių Rytų meno, rašmenų inspiracijas.

Ankstyvąją kūrybą veikė Paryžiaus mokyklos (École de Paris) stilistika, tašizmas, vėliau – naujasis figūratyvumas. To meto kūriniuose siekė abstrakčios formos plastinio raiškumo, vėliau išryškėjo japonų kaligrafijos įtaka, minimalistinė raiška. 7 deš. pradžioje sukūrė abstrakčių estampų (ciklai „Metamorfozės“, 1958–1963; „Intra muros” 1965), vėliau kūrė spalvoto lino raižinio technika (ciklas „Incablock“, 1972). Kūriniai aiškių siluetų, dinamiškų kontūro linijų, ornamentinio piešinio,  šrifto ir reljefinės spaudos darna.

Sukūrė unikalių riboto tiražo, numeruotų dailininko knygų, kurias išleido meno leidykla Antarés. Autorines knygas kūrė O. Milašiaus kūrybos motyvais („Lietuviškoji siuita“, 1967–1968; „Jūra“ iš serijos „Elementai I“, 1970; „Saulė“ iš serijos „Elementai II“, 1977). 1986 m. pagal K. Bradūno eilėraštį „Donelaičio pamokslas per sukaktuvių mišias“ mišria technika (reljefinė spauda) sukūrė autorinę knygą „Antroji lietuviškoji siuita“. Dailininko knygose vaizdiniai elementai ir literatūros tekstas sujungti į vieningą vaizdą.

Nuliejo akvarelių, kurioms būdingas subtilus niuansuotas koloritas, Rytų tapybos tušu ir kaligrafijos jungtis (serija „A hauteur d‘ombre“, 1985), lietuvių etnografijos motyvai („Sielrankšluoščiai“, 1987). Taupia, spontaniška raiška sukūrė piešinių („Autoportretas en arlequin“, 1950), piešiniais iliustravo knygų (H. Nagio „Broliai balti aitvarai“, 1969; V. Papievio „Eiti“, 2010).

2011 m. išleista monografija „Pranas Gailius. Kūryba“ (sud. S. Makselienė), 2013 m. – „Pradžios pradžia. Pranas Gailius“ (sud. S. Makselienė).

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Lietuvos išeivijos Fonde, Čiurlionio galerijoje Čikagoje (JAV), Nacionalinėje Prancūzijos bibliotekoje, G. Pompidou modernaus meno centre. Galerija „Menų tiltas“ yra sukaupusi didelę dailininko tapybos ir grafikos kūrinių kolekciją.

Kultūrinė terpė

Lietuvių, prancūzų.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.