Marytė Gabrėnaitė

Išsami biografija

Audėja, XIX a. pab.
Žinoma, kad yra gyvenusi Abejutų k., Vabalninko vls., Biržų – Pasvalio apskr. (1923).

 

Parengta pagal IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 03 21)