Rita Gabrėnaitė

Vardas Rita
Pavardė Gabrėnaitė
Profesija vitražistas, grafikas, tapytojas
Gimimo data 1927-10-12

Išsami biografija

Vitražo dailininkė, grafikė, tapytoja. Gimė 1927 m. spalio 12 d. Joniškyje, mirė 2001 m. birželio 18 d. Kaune.

1945–1951 m. studijavo monumentaliąją tapybą Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute pas Stasį Ušinską.

1951–1953 m. dėstė LSSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija), nuo 1959 m. Lietuvos radijuje ir televizijoje (LRT).

Nuo 1954 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Nuo 1951 m. dalyvavo parodose.

Sukūrė plono stiklo vitražų („Vincas Mickevičius-Kapsukas“ Sąjunginės žemės ūkio parodos Lietuvos paviljonui Maskvoje, 1952–1953; „Laiminga motinystė“ Vilniaus civilinės metrikacijos biurui, su Rachile Krukaite, Algimatu Stoškumi, 1954). Vitražai pasižymi socrealizmo stilistikos bruožais – detalizuotas piešinys, kruopščiai modeliuotos figūros, patetiškos žmonių pozos, liaudiška ornamentika, smulkūs siužetiniai vaizdai, keliaplanė iliuzinė erdvė.

Kūrė knygos meno srityje – nupiešė iliustracijų, apipavidalino knygų: V. Krėvės „Likimo žaismas“ (1965), P. Cvirkos „Frank Kruk“ (1966), G. Petkevičaitės-Bitės „Raštai“ (6 t., 1966–1968), V. Palčinskaitės „Kreidos bokštai“ (1969), J. Baltušio „Parduotos vasaros“ (2 t., 1970) ir kt.

Taip pat sukūrė ekslibrisų, plakatų, nutapė paveikslų.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje (vitražas „Vincas Mickevičius-Kapsukas“, 1952–1953).

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.