Magdalena Šermukšnienė

Išsami biografija

XIX a. pab. – XX a. pr. audėja. Žinoma, kad yra gyvenusi Maišymų k., Rudaminos vls., Seinų apskrityje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 09 19).