Steponas Gailevičius

Vardas Steponas
Pavardė Gailevičius
Profesija skulptorius, akmentašys
Gimimo data 1815-12-27

Išsami biografija

Liaudies skulptorius, akmentašys. Gimė 1815 m. gruodžio 27 d. Kukių k. (Židikų vls., dab. Mažeikių r.), mirė 1885 m. gegužės 25 d. ten pat, palaidotas Ukrinų k. (Mažeikių r.). 

Tėvai – bežemiai valstiečiai. Gyveno Ukrinų kaime. Akmenskaldžio amato išmoko iš tėvo. Iš lauko akmenų dirbdino antkapinius paminklus, skulptūras. Prie savo namo buvo pastatęs įvairaus dydžio akmenines skulptūras, vaizduojančias lokį, vilką, kiškį, akmeninį laikrodį. Ukrinų ir Židikų kapinėse išlikę Gailevičiaus antkapiniai paminklai. Žinomas antkapinis paminklas Baltramiejui Jančiauskui (1863, Ukrinų kapinės) – akmeninis kryžius, papuoštas krikščioniška simbolika ir Dievo Motinos figūra.

Sukūrė paminklą sau pačiam: akmeninį postamentą su tekstu ir skulptūra „Senukas” papėdėje ir viršuje įstatytu metaliniu kryžiumi. Ukrinų miestelyje stovi kolonos tipo koplytstulpis su iškaltu įrašu: „STAFONAS GAILEICZI 1861“. Koplytstulpio kolona monumentali, kresna, papuošta sraigės ornamentu. Koplytėlės viduje buvo skulptūros iš akmens: „Šv. Florijonas“, Šv. Jurgis“, iš medžio „Nazarietis“, „Šv. Florijonas“. Figūrų plastika primityvi, apibendrinta, išryškintos detalės, sukurta vieninga architektūros, skulptūros ir reljefų visuma. Šios skulptūros saugomos Lietuvos dailės, Mažeikių kraštotyros muziejuose, koplytstulpyje įstatytos jų kopijos.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Steponas Jonas Gailevičius
Gailius
Gailis
Gailys

Kultūrinė terpė

Lietuvių, žemaičių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2013 03 26).

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 327.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Steponas_Gailevi%C4%8Dius (žiūrėta 2013 03 26).