Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Harcas

Kalnų masyvas Vokietijoje, tarp Leinės ir Saalės upių slėnių.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 411.