Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įvairiažolinės šlapios trąšios pievos

Daug plačialapių žolių. Puriena, pelkinė neužmirštuolė, pelkinis snaputis, valerijonas, paupinė usnis, viksvameldis.