Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Abiejų Tautų Respublika

Valstybė susikūrusi po Liublino unijos 1569 m., sudaryta iš Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, ir gyvavusi iki paskutiniojo šios valstybės padalinimo 1795 metų.

Šalutiniai terminai

ATR
Žečpospolita