Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nadiejiškio k.

Buvęs kaimas Rokiškio rajone.

Termino šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.

Šalutiniai terminai

Najiediškis