Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  statinė

Ritinio formos indas skysčiams, gėrimams daryti ar laikyti, maistui konservuoti. Būna medinės (šiek tiek išpūstais šonais, gaminomos iš metaliniais lankais suveržtų šulelių) ir metalinės, įvairių dydžių.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=barrel&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300194514 (žiūrėta 2011 04 15).

Šalutiniai terminai

šulė lietuvių kalba

Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, t. 4, p. 98.

bumblė lietuvių kalba
bačka; bosas lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2011 07 25).

Termino atitikmuo užsienio kalba

barrel anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=barrel&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300194514 (žiūrėta 2011 04 15).