Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kampečės valstija

Administracinis centras Kampečė.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.

Šalutiniai terminai

Kampečė

Termino atitikmuo užsienio kalba

Campeche ispanų kalba