Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Numatyta Vytauto karūnavimo Vilniuje data

Vytautas nebuvo karūnuotas, nes 1430 m. Lenkijos Karalystės taryba visokeriopai priešinosi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pastangoms karūnuotis. Brendo karas tarp Lenkijos ir Lietuvos. Karalius Jogaila elgėsi dviprasmiškai ir pritarė Vytauto ketinimui, ir nepritarė. Vytauto karūnavimo iškilmės Vilniuje sužlugo, nes lenkų pasieniečiai nepraleido į Lietuvą vežamo karališkojo vainiko ir karūnavimui skirtų teisinių aktų, kuriuos gabeno specialūs imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio pasiuntiniai. 1430 m. spalio 27 d. Vytautas mirė.