Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nuorašas

Pažodinė rašytinio dokumento kopija.