Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  didysis grėblys

Didžiuosius grėblius Lietuvoje imta naudoti nuo XIX a. pab., kai vietoj pjautuvų javus pradėta kirsti dalgiais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 120.

Šalutiniai terminai

platusis grėblys lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 120.

badgrėblis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.