Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  stovas batams nusiauti

Įtaisas batams nusiauti.

Šalutiniai terminai

battraukis; berniukas; klapčiukas; kojelė; liokajus; oželis; ožiukas; slinkis; šunėkas; šuniukas; trauktuvas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.