Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  abrakinė

Maišas arklio pašarui (abrakui), dedamas arkliui ant snukio ir pasaitu užkabinamas ant sprando arba pririšamas prie ienų galų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

žibikas

Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas, http://www.jok.lt/index.php?/Jojimas-jojimo-pradziamokslis/arklininkystes-terminu-aiskinamasis-zodynas.html (žiūrėta 2012 06 14).

abrakamaišė; abrakmaišis; džiubė; žebikė; žėbrikė; žibikė; žiubčius
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

feedbag; nosebag anglų kalba