Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ižiniškių piliakalnis su gyvenviete (23753)

Unikalus objekto kodas: 23753 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Ižiniškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Papilės kalnu (5581), ir Ižiniškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23754). Piliakalnio papėdėje yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios ir grublėtos keramikos, molio tinko, perdegusių akmenų, gyvulių kaulų, šlako.

Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Ižiniškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Papilės kalnas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.